Vereniging Medische Staf Elkerliek ziekenhuis (VMS)



De VMS is het orgaan waarin de medisch specialisten vertegenwoordigd zijn. Voor de Raad van Bestuur is de Medische Staf een belangrijke gesprekspartner. Het beleid binnen het ziekenhuis wordt veelal in samenspraak met de Medische Staf bepaald.

De medisch specialisten en vergelijkbaar opgeleide universitaire stafleden (onder andere klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en medisch psychologen) van het Elkerliek ziekenhuis zijn verenigd in de VMS. De VMS telt op dit moment ruim 150 leden en buitengewone leden verdeeld over 29 specialismen. De medisch specialisten hebben een dienstverband met het ziekenhuis of zijn in vrije vestiging binnen het ziekenhuis werkzaam.  

De Medische Staf heeft als primaire doelstelling het bevorderen van kwalitatief verantwoorde medisch specialistische zorg aan de patiënten. De medische staf wil daarnaast bijdragen aan verbetering van veilige, klantgerichte zorg van goede kwaliteit, aan patiëntveiligheid en goede contacten met patiënten en medezorgverleners.  

Structuur

Het Bestuur Medische Staf (BMS) vormt het dagelijks bestuur van de VMS in het Elkerliek ziekenhuis. De Kernstaf is het beslissingsbevoegde orgaan. In de Kernstaf zitten gemandateerde vertegenwoordigers van alle Organisatorische Eenheden (O.E.).

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Peelland is binnen het Elkerliek ziekenhuis het grootste collectief van vrij gevestigde medisch specialisten. 

De medisch specialisten in dienstverband hebben zich verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD).

Bestuur Medische Staf

Het BMS heeft momenteel de volgende samenstelling:

 • Mevrouw L.M.P. le Blanc
  Oogarts
lid

 • De heer G.P. Fava
  Anesthesioloog
lid 

 • De heer C.A. de Groot
  Traumachirurg
voorzitter / wnd. penningmeester
 • Mevrouw M.C.L. Hoekstra
  Orthopedisch chirurg
lid
 • Mevrouw E.M.A. Schuivens
  GZ-Psycholoog
vicevoorzitter
 • De heer R.J.A. Visser
  Sportarts
lid

 • Mevrouw S.P. Wijffels - Meusen
  Openbaar apotheker specialist
lid

Bureau Medische Staf

Het Bureau Medische Staf is bereikbaar via 0492 – 59 57 45 en via bureaumedischestaf@elkerliek.nl. Het Bureau Medische Staf is op vrijdag gesloten.

Alle correspondentie voor de Stafvoorzitter en het Bestuur Medische Staf kan worden toegezonden aan:

Elkerliek ziekenhuis
T.a.v. Bureau Medische Staf
Postbus 98
5700 AB Helmond