Historie'.. Maar d’arts moet niet alleen verstaan, hoe hoog de brand der koortse zy gestegen; en waar ’t den zieke schort, wat steekte hem verlegen. Van pyne kermen doet; maar d’oirzaek zien, waaruit de grote zwarigheid van deze krankheid spruit.'
Vondel, Sofompaneas

Zo is het begonnen

In 1838 kwamen de Zusters van Liefde van onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid uit Tilburg naar Helmond. Zij vestigden zich aan de markt in een klooster, het St. Aloysiusgesticht, en begonnen een meisjesschool, later ook een kleuterschool (1846). Ze  hielden zich bezig met de zieken- en bejaardenzorg. Tot die tijd vond deze zorg doorgaans plaats aan huis van de geneesheren. Door het steeds complexer worden van de zorg en de toename van de technische hulpmiddelen gingen de beoefenaars van de geneeskunde zich steeds meer toeleggen op een bepaald gebied van de geneeskunde. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de medici hun arbeidsterrein gingen verleggen van praktijk aan huis naar een centrale locatie waar betere voorzieningen aanwezig waren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het St. Aloysiusgesticht. Het ideaal om patiënten in hun eigen omgeving en bij zijn huisgenoten te verzorgen werd hiermede losgelaten. Wanneer men medische zorg van enige importantie nodig had, welke de mogelijkheden die een huisarts kon bieden te boven ging, werd men verwezen naar een specialist en die had zijn werkterrein in het St. Aloysiusgesticht gevonden. Hierdoor verdrongen de zieke patiënten de ouden van dagen. De mogelijkheden om patiënten effectiever te kunnen behandelen namen toe. In snel tempo werd het gesticht te klein en te beperkt. Daarom werd besloten om een nieuw ziekenhuis te bouwen.

St. Willibrordus ziekenhuis Deurne 

In 1924 stichtten de Zusters Franciscanessen uit Veghel een Gasthuis dat oorspronkelijk bedoeld was als voorziening voor de plaatselijke bejaardenzorg. Later werd het tehuis ook aangewend voor specifieke medische doeleinden. In 1957 werd besloten de bejaarden- en ziekenzorg te scheiden. Toen in 1965 bleek dat het ziekenhuis niet meer aan de eisen voldeed, werd besloten tot het bouwen van een nieuw ziekenhuis. In 1969 werd het St. Willibrordus ziekenhuis in gebruik genomen.

Elkerliek ziekenhuis

In 1986 fuseerden het het St. Lambertus Ziekenhuis en het St. Willibrordus ziekenhuis tot het Streekziekenhuis Helmond-Deurne. Deze naam werd in 1990 vervangen door het Elkerliek ziekenhuis.

Betekenis Elkerliek
Deze naam stamt uit de middeleeuwen. Het werd toen wel anders geschreven: Elckerlyc. We kozen deze naam vanwege de betekenis: ‘iedereen’. Iedereen die in het Elkerliek ziekenhuis komt, kan rekenen op een hartelijke benadering en op goede, veilige zorg. Wij zijn er voor u! Al onze mensen - van schoonmaker tot arts - zijn erop gericht om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen. Van mens tot mens.

Drie locaties

Inmiddels zorgen wij voor u op drie locaties. In Helmond staat de hoofdvestiging: het centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties en poliklinische hulp.

Locatie Deurne is ons dagziekenhuis. Hier kunt u onder andere terecht voor poliklinische zorg, bloedafname, dialyse en kleine operaties. Er wordt niet overnacht op locatie Deurne.

Sinds 2009 hebben wij een polikliniek in Gemert. Mensen die in Gemert en omgeving wonen, kunnen kleine ingrepen en eenvoudige onderzoeken daar laten uitvoeren.