Hygiëne in het Elkerliek is heel belangrijk, ook voor u!Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Als bezoeker kunt u een steentje bijdragen aan het voorkómen van overdracht van infecties door goede handhygiëne.

  • Daarom hangt bij elke ingang van het ziekenhuis, elke verpleegafdeling en grote poliklinische wachtkamer één dispenser met handalcohol.
  • Desinfecteer uw handen na hoesten of niezen en voor en na verzorgende handelingen zoals het helpen van de patiënt bij het eten en/of bij toiletbezoek
  • Hoest of nies nooit in de ruimte, maar in uw elleboogholte of (papieren) zakdoek en desinfecteer uw handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes één keer en gooi deze daarna direct weg en desinfecteer ook dan weer uw handen.