Sportmedische onderzoekenOnze sportartsen staan voor u klaar! Net zoals een auto elk jaar een APK moet krijgen, is het ook belangrijk om uw lichaam te checken voordat u het serieus gaat belasten. Sportkeuringen zijn er in verschillende soorten en maten. Van een vragenlijst gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek tot een inspanningstest. Bij zo’n inspanningstest wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt tijdens inspanning. Er wordt gekeken of uw hart een bepaalde inspanning aankan.

Een sportkeuring is er voor iedereen! Zeker voor beginnende sporters kan zo’n keuring verstandig zijn. De sportarts geeft een deskundig advies, zodat u op een verantwoorde en veilige manier kunt starten.

Ook mensen met een chronische aandoening kunnen baat hebben bij een sportmedisch onderzoek. De sportarts kan voor deze patiënten een gericht programma, helemaal op maat, opstellen. Hierdoor kunt u op uw eigen niveau (blijven) sporten/bewegen. Er zijn diverse soorten sportmedische onderzoeken:

Sportmedisch onderzoek Basis (SMO)

Bij een basis sportmedisch onderzoek kijkt een sportarts of u fit genoeg bent om te sporten. Dit onderzoek is ook bedoeld voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen. In sommige gevallen is een dergelijke keuring verplicht voor deelname aan een sport of het volgen van een opleiding. Meer informatie via Sportzorg.

Tijdens het onderzoek worden lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag en gezichtsscherpte gemeten. Ook wordt de urine onderzocht op suiker en eiwitten. De sportarts doet een lichamelijk onderzoek en geeft een passend (sport)advies.

Basis plus SMO

Ook bij een basis plus sportmedisch onderzoek kijkt een sportarts of u fit genoeg bent om te sporten. Dit onderzoek is echter speciaal bedoeld voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen. In sommige gevallen is een dergelijke keuring verplicht voor deelname aan een sport of het volgen van een opleiding. Meer informatie via Sportzorg.

Naast het basisonderzoek wordt nu ook een electrocardiogram genomen en wordt de longfunctie gemeten. De sportarts doet een lichamelijk onderzoek en geeft een passend (sport)advies.

Duik SMO

Bij een duik sportmedisch onderzoek beoordeelt een sportarts of u fit genoeg bent voor sportduiken (scuba diving). Tijdens het onderzoek worden lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag en gezichtsscherpte gemeten. Ook wordt de urine onderzocht op suiker en eiwitten en wordt een longfunctietest gedaan. De sportarts doet een lichamelijk onderzoek, geeft een passend (sport) advies en zo nodig een ‘duikgeschiktsheidoordeel’.

VEVA SMO

Voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) is een speciale sportkeuring nodig. Hier wordt gekeken of iemand fit is om de opleiding te volgen. Tijdens het onderzoek worden lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag en gezichtsscherpte gemeten. Ook wordt een longfunctietest gedaan en een  een electrocardiogram gemaakt. De sportarts doet lichamelijk onderzoek, geeft een passend (sport) advies en beoordeelt uw geschiktheid voor deelname aan de opleiding.

Groot SMO

Het ‘groot sportmedisch onderzoek met inspanningstest’ is geschikt voor startende sporters (met name boven 35 jaar) en voor sporters met meerdere of steeds terugkerende klachten bij inspanning. Sommige sportbonden stellen een dergelijk onderzoek verplicht voor deelname aan bepaalde evenementen. Het onderzoek bestaat uit een Basis Plus SMO in combinatie met een inspanningstest. Na afloop krijgt u uitleg en advies over de resultaten en/of over eventuele problemen die u bij het sporten ervaart.

Uitgebreid SMO

Voor prestatiesporters of specifieke vragen of klachten met betrekking tot longen of ademhaling is er een ‘uitgebreid sportmedisch onderzoek met inspanningstest met ademgasanalyse’. Op basis van dit laatste onderzoek kan ook het zogenaamde ‘omslagpunt’ worden bepaald en worden gerichte trainingsadviezen gegeven. Het onderzoek is een aanvulling op het groot sportmedisch onderzoek met inspanningstest. Na afloop krijgt u uitleg en advies over de resultaten en/of over eventuele problemen die u bij het sporten ervaart.

Tarieven van consulten en sportmedisch onderzoek

Een (blessure)consult bij de sportarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft alleen een verwijzing nodig van uw huisarts of van een medisch specialist.

De tarieven van de sportmedische keuringen vindt u hier. Mocht u een aanvullende zorgverzekering hebben, dan kunt u mogelijk (een deel) van het bedrag terugkrijgen via uw zorgverzekeraar. U kunt onze factuur dan naar hen doorsturen.