Onderzoek na de dood (sectie of obductie)De patholoog verricht ook obducties bij overleden patiënten. Dit gebeurt alleen als de familie van de overledene hiervoor toestemming geeft. De behandelend arts kan een obductie aanvragen.
Was de diagnose juist? Zijn er complicaties opgetreden? Is de behandeling aangeslagen? Dat zijn vragen die de patholoog beantwoordt. De arts kan zo de eigen deskundigheid toetsen. Dit is ook van belang voor toekomstige patiënten, omdat de medische kennis hierdoor verbreed en verdiept wordt.

Als er mogelijk sprake is van een misdrijf wordt het onderzoek niet door pathologen van PAMM verricht maar door een forensisch patholoog van het instituut voor gerechtelijke pathologie.