Doorlicht-onderzoek (DSI)In de doorlichtkamer voeren we verschillende (functie)onderzoeken uit. Dat gebeurt met behulp van röntgenstraling. Het is mogelijk dat de patiënt tijdens het onderzoek een contrastvloeistof krijgt. Het soort onderzoek bepaalt de manier waarop de patiënt de vloeistof krijgt toegediend. Met deze vloeistof kunnen met name organen duidelijker worden afgebeeld. Doorlicht-onderzoeken vinden alleen plaats op locatie Helmond.