ActueelNog betere behandeling voor patiënten met hartritmestoornissen

2 oktober 2014


Vier ziekenhuize
n in de regio Zuidoost Brabant slaan de handen ineen met Netwerk Boezemfibrilleren, om patiënten met hartritmestoornissen nog beter te kunnen behandelen. Het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis​, het Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis starten daarom 1 oktober het Netwerk Boezemfibrilleren. In alle vier de ziekenhuizen komt hiervoor een speciale boezemfibrillatie-poli. De cardiologen willen zo optimaal garant kunnen staan voor de kwaliteit van zorg in de regio Zuidoost Brabant. Een project met een dergelijke regionale aanpak is uniek in Nederland.

Boezemfibrilleren is één van de meest voorkomende aandoeningen aan het hart. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de zorg voor patiënten met hartritmestoornissen dusdanig complex is dat deze soms varieert.  Dit kan gevolgen hebben voor de behandelresultaten van de patiënt.

Bij de vier speciale boezemfibrillatie-poli’s volgen alle patiënten hetzelfde zorgpad, wordt gedocumenteerd wat de risicoscores van de patiënt zijn en worden waar nodig behandeling middels een catheter of hartchirurgie aangeboden. Uiteraard houden de specialisten van de deelnemende ziekenhuizen onderling goed contact om het kwaliteitsniveau te waarborgen en kennis te delen. Op deze manier werken de deelnemende ziekenhuizen aan een efficiënter zorgtraject en willen zij het aantal ziekenhuisopnames voor patiënten met boezemfibrilleren beperken.

Om de kwaliteit van zorg voor patiënten met boezemfibrilleren goed te kunnen volgen worden de resultaten van de behandeling gestructureerd geëvalueerd. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van de uitkomstindicatoren zoals die zijn vastgesteld binnen Meetbaar Beter, een landelijk kwaliteitsinitiatief van hartcentra. Het Netwerk Boezemfibrilleren zal bovendien wetenschappelijk geëvalueerd worden. 

Meer nieuws