ActueelVerpleegkundig specialist Laura Griffioen: "Hoe zorgen we voor optimale voorlichting en begeleiding".

9 februari 2023

De hele maand februari delen we verhalen van collega's die betrokken zijn bij de behandeling van oncologie-patiënten in het Elkerliek. Deze keer vertelt verpleegkundig specialist hematologie Laura Griffioen over haar onderzoek naar optimale voorlichting en begeleiding van deze patiënten.
‘Hoe zorgen we voor optimale voorlichting en begeleiding’

Laura Griffioen werkt als verpleegkundig specialist op de afdeling Hematologie. In haar functie begeleidt ze bijvoorbeeld patiënten met vormen van Myeloproliferatieve Neoplasmata (MPN). Dit zijn ziekten die door de foutieve aanmaak van rode bloedcellen, bloedplaatjes en/of witte bloedcellen ook vallen onder de diagnose kanker. Ook patiënten met Multiple Myeloom, wat in de volksmond de ziekte van Kahler heet, komen bij Laura op de polikliniek.

Hoe kunnen we de patiënten die met deze ziekten te maken krijgen optimaal begeleiden? Die vraag stond in het afgelopen jaar centraal tijdens haar Master-onderzoek. “We kijken in het Elkerliek heel nadrukkelijk veel breder dan alleen een diagnose en een behandeling. Als verpleegkundig specialisten hebben we hier een belangrijke rol in.”

Het onderzoek van Laura had betrekking op de groep die na diagnose behandeld werd met een lichte vorm van chemotherapie. “We wilden vooral weten of onze voorlichting en begeleiding goed aansloten op de behoeften van de patiënten.”

Lovend over persoonlijke begeleiding
De conclusie van het onderzoek was dat patiënten over het algemeen erg tevreden zijn over de begeleiding. Laura: “Ze zijn lovend over de gemoedelijke en persoonlijke begeleiding, voelen zich gehoord en vinden de behandelaren deskundig. Wel geven patiënten aan dat ze zich vaak overvallen voelen door de diagnose en dat ze vervolgens erg veel informatie krijgen die ze maar moeilijk kunnen verwerken.”

Handvatten voor verbetering
Laura geeft aan dat de input uit het onderzoek het begin vormt van een verbetertraject. “De algemene indruk van de patiënten over de manier waarop ze begeleid worden is erg positief. Daar zijn we blij mee, maar we willen altijd beter. Daarom gaan we een aantal zaken zeker gebruiken om het zorgpad verder te optimaliseren. Zo gaan we de voorlichting rondom de chemotherapie aanpassen en willen we kijken hoe we ons beter kunnen richten op de individuele behoeften van patiënten waarbij de therapie al in gang is gezet. Verder willen we ook de inhoud van de gesprekken beter gaan toespitsen op wat patiënten nodig hebben. Zo bleek uit het onderzoek dat het bespreken van het toekomstperspectief een belangrijk onderwerp is wat meer aandacht mag krijgen. Want ondanks dat we te maken hebben met aandoeningen die officieel onder kanker vallen kun je, wanneer de aandoening goed behandeld wordt, er vaak wel oud mee worden. Het onderzoek biedt allerlei handvatten om zorg en begeleiding nóg verder te verbeteren.”

 

Verpleegkundig specialist hematologie Laura Griffioen.

Meer nieuws