ActueelSpecialistisch centrum voor hand en pols geopend

13 juni 2023

handtherapeut aan het werk

Om mensen met problemen aan hand of pols te helpen, openden we op 12 juni een gespecialiseerd hand- en polscentrum. Het is een resultaat van meer dan vijftien jaar investeren in kennis en samenwerking. Het nieuwe hand- en polscentrum biedt niet alleen meerwaarde voor patiënten in de regio Helmond- de Peel, maar ook voor huisartsen, fysio- en ergotherapeuten.

Het hand-pols gebied bestaat uit tientallen botten, botjes, spieren, pezen en zenuwen. Op een relatief kleine oppervlakte werken deze lichaamsdelen samen om alle complexe functies van de hand mogelijk te maken. Er is geen ander lichaamsdeel waarbij zoveel ingewikkelde structuren verantwoordelijk zijn voor zoveel beweegmogelijkheden. Maar de hand is ook, juist door zijn bouw, erg kwetsbaar. Omdat de botten, banden en spieren van de hand nauw verbonden zijn met de onderarm, kan een klein letsel aan de hand grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Door de complexiteit vraagt dit gebied om specialistische zorg.

Uitbouwen kennis
Deze zorg wordt geboden in ons nieuwe hand- en polscentrum. Daar doen zes specialistisch opgeleide handtherapeuten dagelijks hun werk. “In nauwe samenwerking met een plastische chirurg, traumachirurg en orthopeed”, zegt Maayke Versluis. Maayke is een van de ergotherapeuten die als handtherapeut in het centrum werkt. “Handtherapeuten zijn van origine ergotherapeut of fysiotherapeut. Uiteraard krijg je in je opleiding wel een bepaalde basis mee over de werking van hand en pols en behandelmogelijkheden, maar zeker voor complexe problemen heb je meer kennis nodig. Die kennis hebben we hier verzameld en die breiden we steeds verder uit. Door scholing, maar ook door patiënten met elkaar te bespreken, te behandelen en bij elkaar mee te kijken.”

Uiteenlopende patiënten
Bas van de Loo kan gezien worden als de grote aanjager van het nieuwe centrum. In 2008 startte de fysiotherapeut al met therapie bij patiënten die door de plastisch chirurg aan de hand werden geopereerd. Inmiddels is hij fulltime en volledig gecertificeerd handtherapeut. Hij heeft in de loop van de jaren al veel patiënten geholpen. “De variatie is enorm”, zegt hij in het nieuwe centrum. “Van een overbelasting van de duim tot uitgebreide trauma’s met pees- en zenuwletsel. Van de kapper tot de doe-het-zelver en van de secretaresse tot de man die van zijn fiets viel en op zijn hand terechtkwam.”

Veel behandelmogelijkheden
Het scala aan behandelmogelijkheden is in de laatste jaren flink uitgebreid, ziet Bas. “Dat heeft ook te maken met de veranderde operatietechnieken. Omdat pezen nu bijvoorbeeld op een andere manier gehecht worden, kunnen we ook de therapie na een operatieve ingreep aanpassen. De pezen zijn daardoor sterker, dus de belasting kan ook omhoog.” Ook de visie op bepaalde methodieken is veranderd. “Bij artrose bijvoorbeeld, beschadiging van het kraakbeen tussen de botten, werd vroeger nogal eens gezegd: leer er maar mee leven. Nu kunnen we hier als handtherapeuten veel doen door bijvoorbeeld te spalken, gerichte oefeningen en educatie.”

Multidisciplinaire benadering
Het unieke van het hand- en polscentrum is de samenwerking met elkaar en met andere disciplines. “We hebben een bevlogen en betrokken team”, zegt Maayke. “Omdat we nauw samenwerken met andere artsen in het ziekenhuis, zijn de lijntjes kort. We hebben een gezamenlijk spreekuur met de plastisch chirurg en een spreekuur met de orthopeed. Dit is met name bedoeld voor patiënten waarbij sprake is van complexe problemen of herstel dat niet volgens plan verloopt. En als het nodig is, zien we de patiënt mét de drie specialismen (orthopedie, plastische chirurgie en traumachirurgie) én de handtherapeut op het speciale handenspreekuur, zodat we vanuit vier invalshoeken naar de patiënt kunnen kijken. Door deze multidisciplinaire benadering kan de patiënt rekenen op optimale zorg.”

Meerwaarde
Die intensieve samenwerking met andere disciplines wordt in de komende jaren nog verder uitgebreid, aldus Bas. “We zien ook patiënten die worden doorverwezen vanuit reumatologie, neurologie en de pijnpoli. We willen de samenwerking met deze specialismen versterken. ”Naast de contacten in het ziekenhuis, vervult het hand- en polscentrum een belangrijke adviesrol naar fysio- en ergotherapeuten in de regio. “We streven ernaar om de juiste zorg op de juiste plaats leveren. Voor de complexe vraagstukken is dit centrum de beste plek. En indien revalidatie nodig is, kan dat ook vanuit het centrum geregeld worden. Maar we sturen patiënten ook door naar een praktijk in hun eigen omgeving op het moment dat verdere behandeling daar kan plaatsvinden. En uiteraard is er onderling overleg als deze therapeuten met bepaalde vragen zitten of even specialistische hulp nodig hebben.”

Instrumentenmakers en leveranciers
Om een compleet pakket te kunnen bieden, werkt het centrum verder samen met regionale instrumentenmakers en leveranciers van speciale braces en spalken. Bas: “Problemen aan hand of pols kunnen heel ontwrichtend zijn voor iemand. De gevolgen worden nogal eens onderschat. In dit centrum hebben we enorm veel kennis en kunde bij elkaar gebracht. Wat zo’n vijftien jaar geleden klein begon, is uitgegroeid tot een centrum met veel toegevoegde waarde. Waarde die vooral bereikt wordt door een intensieve samenwerking en de wil om het beste resultaat voor elke patiënt te bereiken.”

Meer nieuws