ActueelElkerliek ziekenhuis ondertekent Green Deal 3.0

4 januari 2023

Voorzitter van de raad van bestuur Eveline de Bont ondertekent Green Deal Elkerliek ziekenhuis

Op woensdag 21 december is de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend door de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis. Hiermee belooft het Elkerliek een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze gezondheid en als ziekenhuis doen we er alles aan om de patiënten beter te maken. Tegelijkertijd dragen we als zorgsector juist bij aan de klimaatcrisis. In Nederland is de zorgsector namelijk verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de CO2-uitstoot. Ook in de afvalproductie en grondstoffengebruik speelt de zorg een grote rol, denk hierbij maar aan de enorme hoeveelheid afval die na elke operatie overblijft of aan medicijnen die slecht afbreekbaar zijn.

Door in te zetten op het verlagen van de CO2-uitstoot, het verminderen van grondstofverbruik en het terugbrengen van de milieubelasting wil het Elkerliek een bijdrage gaan leveren aan het duurzamer maken van de zorg. Zo vormen we onder andere 'Green Teams' die bestaan uit medewerkers van verschillende afdelingen. We hopen verder op veel ‘groene ideeën’ vanuit de werkvloer. 

Met het tekenen van de Green Deal kiest het Elkerliek ervoor een positieve beweging in te zetten voor patiënten en medewerkers. We willen bij iedereen een stukje bewustwording voor duurzaamheid creëren en daarmee de gezondheid voor ons allemaal bevorderen.

Meer weten over onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid? Kijk hier.

Meer nieuws