ActueelElkerliek tilt verpleegkundig beroep naar hoger niveau

3 maart 2023

Senior verpleegkundigen Hester en Loes

Op de foto: Hester Goede-Engbers en Loes Bouwdewijns startten afgelopen januari met hun nieuwe functie als 'senior verpleegkundige'

In het Elkerliek ziekenhuis hebben we de afgelopen jaren gezocht naar een passende vorm voor ontwikkelingsmogelijkheden van verpleegkundigen. Dit om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren, het werkplezier van de verpleegkundigen te verhogen en het verpleegkundig beroep binnen het ziekenhuis nog aantrekkelijker te maken. Onder de naam ‘Verpleegkundigen voorop!’ is daar een antwoord op gevonden. 

‘Verpleegkundigen voorop!’ houdt in dat de functie ‘verpleegkundige’ binnen het Elkerliek wordt opgesplitst in een regulier verpleegkundige (zoals het nu is) en een senior verpleegkundige (een nieuwe functie). Door het creëren van deze differentiatie konden mbo- en hbo-geschoolde verpleegkundigen van de reguliere (dag)klinische afdelingen in het najaar van 2022 solliciteren op de nieuwe functie van senior verpleegkundige.

Meer regie op het zorgproces
Het Elkerliek ziekenhuis geeft nadrukkelijk álle verpleegkundigen de kans om te solliciteren. Het ziekenhuis kijkt dus naar competenties en potentieel in plaats van alleen naar diploma's. Hella Tulp, voorzitter van het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB), was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de seniorfunctie. “Deze functie omvat een aanvullend takenpakket op het gebied van coaching en het verbeteren van de deskundigheid” vertelt Hella. “We willen de verpleegkundige vakkennis die bij onze medewerkers aanwezig is, optimaal benutten en verder ontwikkelen. Dit heeft een positief effect op het zorgproces, we krijgen er meer regie op. Van de senior verpleegkundigen verwachten we dat ze niet alleen kijken naar het zorgproces op de eigen afdeling, maar ook een brede kijk op de organisatie hebben en kunnen en willen leren van elkaars werkwijze.”

Eenjarige pilot
Het Elkerliek heeft het werving- en selectieproces is inmiddels succesvol afgerond en sinds 1 januari 2023 zijn ongeveer 35 senior verpleegkundigen gestart met hun nieuwe uitdaging. Het volledige jaar wordt gebruikt als een pilotperiode voor deze nieuwe functie. Er wordt continu geëvalueerd zodat we eind dit jaar kunnen besluiten of de functie ‘senior verpleegkundige’ definitief opgenomen wordt in het functiehuis.

Een logische stap
Twee van deze kersverse senior verpleegkundigen zijn Loes Bouwdewijns en Hester Goede-Engbers. Loes: “Solliciteren op de seniorfunctie was voor mij een logische stap. Als planner hield ik me al bezig met afdelingszaken, dat zorgde voor afwisseling in mijn werk. Ik hoef niet per se alleen maar ‘aan het bed’ te staan. Ik vind het ook leuk om met andere zaken bezig te zijn. Wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn op de afdeling, wil ik die écht aanpakken zodat wij en de patiënten er beter van worden. De rol van senior verpleegkundige geeft me de ruimte om dat te doen."

“Door die problemen of vraagstukken anders te benaderen, krijgen we meer grip op wat er op ons verpleegkundigen af komt” vult Hester aan. “Met deze nieuwe rol hebben we meer regie op proces en beleid en dat betekent voor mij meer werkplezier. Ik heb echt het gevoel een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en ons vak. Uiteindelijk hoop ik dat we hierdoor meer tijd krijgen voor de patiënt. Als we goed samenwerken aan een helder beleid en een slimme aanpak, kan de kwaliteit van de zorg alleen maar beter worden.”

Zelf het voortouw nemen
Het Elkerliek heeft voor de seniors een uitgebreid ontwikkeltraject samengesteld met diverse workshops en trainingen. Loes kijkt er naar uit: "Er ligt een goed pakket met trainingen om te gaan volgen. Ik heb me voor drie van deze trainingen ingeschreven en zie het als een mooie kans om mezelf op allerlei vlakken te ontwikkelen. Het meest kijk ik uit naar de training EBP (evidence-based practice). De basis daarvan ken ik al, maar over goede toepassing in de praktijk wil ik meer leren. Bij EBP gaat het echt om een stukje verpleegkundig leiderschap. Zelf het voortouw nemen om verbeteringen in gang te zetten."

Hester kijkt uit naar de intervisie. “Het aanbod van de trainingen in samenwerking met Fontys, is iets wat mijn werkgever goed heeft geregeld. Een intervisie is altijd heel leerzaam, je krijgt er veel nieuwe inzichten van. Zeker als zo’n sessie goed begeleid wordt door een ervaren docent.”

Ook voor de specialistische afdelingen
De seniorfunctie is niet alleen een uitdaging voor de verpleegkundigen zelf, maar ook op de afdelingen en binnen de gehele organisatie betekent het verandering. Afdelingsmanager Eefje Nooijen licht toe: “Het is belangrijk dat we organisatiebreed kijken naar de verandering die een nieuwe functie als deze met zich mee brengt. Zo beschikken verpleegkundigen op de specialistische afdelingen vaak al over de competenties die we van een senior vragen. Hier wordt daarom geen nieuwe functie geïntroduceerd, maar gaan we werken met taakdifferentiatie. Per afdeling gaan enkele verpleegkundigen aanvullende taken uitvoeren, waar mogelijk in samenwerking met andere gespecialiseerde afdelingen. Naast een goede samenwerking, willen we hiermee vooral de kwaliteit van de zorg bevorderen. Ook geven we de gespecialiseerd verpleegkundigen de mogelijkheid om deel te nemen aan het opleidingsplan dat is opgesteld voor de senior verpleegkundigen van de reguliere afdelingen.”

Trots op deze mijlpaal
De evaluatie is voor Eefje heel belangrijk: “Aan het eind van dit jaar moeten we samen écht een duidelijk onderbouwde keuze maken of de functie onze organisatie vooruit helpt. Voor nu zijn we uiteraard trots op deze mijlpaal die we samen bereikt hebben.”

Meer nieuws