ActueelVoornemen tot nieuwbouw voor Elkerliek ziekenhuis in Deurne

8 november 2022

Locatie Deurne

Het huidige gebouw van het Elkerliek ziekenhuis aan de Dunantweg in Deurne is verouderd en voldoet niet meer aan de vraag die het verlenen van moderne zorg met zich meebrengt. Het Elkerliek onderzoekt daarom de mogelijkheden met betrekking tot de realisatie van een nieuw regionaal medisch centrum (RMC) in Deurne.

Nieuw regionaal medisch centrum (RMC)
De investeringen die nodig zijn om het huidige gebouw van het Elkerliek ziekenhuis in Deurne te moderniseren en te verduurzamen zijn dermate hoog dat deze niet realistisch zijn. Het beschikbare aantal vierkante meters wordt bovendien fors onderbenut. Dit maakt dat het Elkerliek ziekenhuis de wens heeft het huidige pand te verkopen. Daartoe zijn in samenspraak met de gemeente Deurne uitgangspunten bepaald voor een nieuwe inrichting (of ‘herinrichting’) van het huidige ziekenhuisterrein en de realisatie van een modern regionaal medisch centrum.

Het is de bedoeling het RMC te realiseren op het huidige terrein van het ziekenhuis in Deurne en daar poliklinische zorg te blijven bieden aan de inwoners van Deurne en De Peel. Het nieuwe gebouw krijgt eigentijds ingerichte ruimtes en werkplekken die samen een plezierige omgeving voor zowel patiënten als medewerkers gaan vormen.

Besluitvorming
De finale besluitvorming omtrent het starten van het verkoopproces is voorzien voor eind dit jaar. Vervolgens kan in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een tender worden uitgezet om een investeerder aan te trekken. Bedoeling is dat de investeerder de ontwikkeling van het gebied voor zijn rekening neemt. Doordat het Elkerliek naar een kleiner gebouw gaat komt er voor deze koper, in samenspraak met de gemeente Deurne, ruimte vrij voor woningbouw.

In de overgangsperiode, de periode tot de oplevering van het nieuwe RMC, blijft de bestaande zorg onafgebroken geborgd in het huidige ziekenhuisgebouw.

Bekijk hier de lijst met vragen en antwoorden over het nieuwe RMC.

Meer nieuws