ActueelToekomstbestendige spoedzorg door nieuwe nachtbezetting op huisartsenpost Helmond

23 juni 2022

Deze maand start een pilot met een andere nachtbezetting op de huisartsenpost (HAP) in Helmond. De huisartsen-spoedzorg in de nacht op de HAP gaat verzorgd worden door één huisarts samen met een basisarts uit het Elkerliek ziekenhuis met ervaring in de acute zorg (Intensive Care, Spoedeisende Hulp en Eerste Hart Hulp).Voorheen betrof dit twee huisartsen. Met de nieuwe bezetting wordt de beschikbaarheid van de (eigen) huisarts voor patiënten overdag verbeterd, omdat de werkbelasting in de nacht afneemt. De basisartsen uit de acute as van het Elkerliek krijgen de kans om zich breder te ontwikkelen.

“Voor de praktijkhoudende huisartsen in de regio Helmond-de Peel is de nieuwe nachtbezetting meer dan welkom”, aldus Bianca Versteijnen, huisarts en voorzitter stuurgroep spoed: “Er is een enorm tekort aan deze huisartsen, ook in onze regio. En de huisartsen die er zijn, hebben het overdag eigenlijk al erg druk. Diverse praktijkhouders draaien na een dag werken in de praktijk aansluitend een nachtdienst op de HAP en zijn dan ’s ochtends verantwoordelijk voor de openstelling van de eigen praktijk. Of ze doen noodgedwongen een beroep op vervangend/waarnemend huisartsen die wellicht minder bekend zijn in de regio.” Ivo Bierens, huisarts en een van de initiatiefnemers vult aan: “Deze stap is dus hard nodig om de praktijkhouders hun werk in de praktijk waar zij overdag werkzaam zijn goed te kunnen blijven uitvoeren. En een van de knoppen waar je dan aan kunt draaien, is om de invulling van de nachtbezetting op de HAP anders in te vullen.” Voor de inwoners van de regio kunnen we zo de continuïteit van huisartsenzorg, zowel overdag als in de nacht, borgen. Bovendien houdt een aantrekkelijke werkplek voor toekomstige medisch specialisten en huisartsen de zorg op hoog niveau en toegankelijk.

Anders kijken en slimmer samenwerken
De pilot met de nieuwe nachtbezetting op de HAP maakt deel uit van het overkoepelende programma ‘toekomstbestendige spoedzorg in Helmond en de Peel’. Hierin werken het Elkerliek, de Huisartsenposten Oost-Brabant en zijn huisartsen, Savant Zorg, De Zorgboog, GGZ Oost-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost nauw met elkaar samen. Eveline de Bont, bestuurder van het Elkerliek: “De spoedzorg in onze regio staat al geruime tijd onder druk. De vergrijzing, het tekort aan huisartsen en ander zorgpersoneel en de wens van steeds meer mensen om altijd onmiddellijk geholpen te worden, maakten dat het probleem steeds groter werd. Om de spoedzorg niet in de knel te laten komen, zijn we vier jaar geleden intensief gaan samenwerken en op een andere manier naar de inrichting ervan gaan kijken. Ons doel is voorkomen van spoed, ombuigen van spoedvragen naar zelfzorg of reguliere (dag)zorg en spoedzorg meteen op de juiste plek. Dat is beter voor de patiënt, want die krijgt de juiste zorg op maat (die aansluit bij zijn specifieke hulpvraag) en beter voor de zorg want het werk wordt beter behapbaar.” Harrie Geboers, bestuurder Huisartsenposten Oost-Brabant benadrukt het belang van toegankelijke huisartsenzorg in de nacht en overdag. “Landelijk, maar zeker in de minder verstedelijkte gebieden loopt het tekort aan huisartsen sterk op. In het belang van de inwoners van de regio moet je daar als speler in de acute keten mee aan de slag. Op deze manier borgen we, ook in de toekomst, de toegang tot de HAP in de nacht en faciliteren we huisartsen met het kunnen leveren van hoogwaardige zorg 24 uur per dag en zeven dagen in de week.”

Ervaringen ophalen
De HAP en het Elkerliek gaan de pilot met de nieuwe nachtbezetting op de HAP in Helmond na drie maanden evalueren. Daarbij zullen ook ervaringen van patiënten worden meegenomen. Op basis daarvan wordt dan gekeken of de nieuwe manier van werken op de HAP de kwaliteit van de zorg 24/7 verbetert.

Bekijk ook de video Toekomstbestendige spoedzorg door nieuwe nachtbezetting op huisartsenpost Helmond - YouTube

Meer nieuws