ActueelLeeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker nu ook in het Elkerliek

20 september 2022

AYA zorg in het Elkerliek ziekenhuis

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Het Elkerliek ziekenhuis biedt deze patiënten vanaf heden leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na kanker. Het AYA-team van het Elkerliek bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd / speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden.

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een
jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA-zorg in het Elkerliek ziekenhuis
“Ik zie regelmatig dat jongvolwassenen met de diagnose kanker specifieke problemen en (hulp)-vragen hebben. Hierbij is het belangrijk dat we samen met de patiënt nagaan hoe we als zorgverleners hierin het beste kunnen ondersteunen en begeleiden. Het is daarom een mooie verbetering dat we met AYA-Zorg in het Elkerliek nu nog beter aan kunnen sluiten bij de wensen en behoeftes van deze patiëntencategorie”, zegt Rianne Grotenhuis, verpleegkundig specialist oncologie van het Elkerliek. Het AYA-team van het Elkerliek ziekenhuis heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de psycholoog.

AYA Zorgnetwerk
Het AYA-team van het Elkerliek werkt samen met het Radboud UMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet."

Meer nieuws