ActueelExtra persoonlijke aandacht voor oudere patiënten door vrijwilligers

14 oktober 2022

Ingrid, vrijwilliger in het Elkerliek ziekenhuis

Na positieve resultaten op eerste afdeling volgt uitbreiding naar andere afdelingen

Eind 2021 startte de afdeling Geriatrie van het Elkerliek met het programma Geriatrie In De Ziekenhuizen (GIDZ). Het doel is om extra persoonlijke aandacht te geven aan kwetsbare, oudere patiënten door inzet van geschoolde vrijwilligers. Onlangs werden patiënten, vrijwilligers en medewerkers van het Elkerliek geënquêteerd. Dit leverde zoveel positieve reacties op, dat in november een nieuwe groep vrijwilligers start op een tweede afdeling.

Het GIDZ programma biedt door de hulp van geschoolde vrijwilligers extra ondersteuning aan patiënten van 70 jaar en ouder, die een verhoogd risico hebben om door een ziekenhuisopname achteruit te gaan in het normale dagelijks functioneren. De vrijwilligers zetten zich belangeloos in om het verblijf in het Elkerliek zo prettig mogelijk te maken. Ze brengen dagelijks een bezoek aan patiënten op de afdeling algemene chirurgie om bijvoorbeeld een gesprek met hen te voeren, hen te helpen met bewegen of andere activiteiten met hen te ondernemen.

Positieve resultaten

Ton van Rens, coördinator van het vrijwilligersteam in het Elkerliek, licht toe: “Patiënten gaven in het onderzoek aan het erg te waarderen dat de vrijwilligers de tijd om een praatje te maken met hen. Naast de zorgmomenten blijft er voor verpleegkundigen vaak te weinig tijd over voor dat praatje waar juist zoveel behoefte aan is en wat aansluit bij de gastvrijheid waar het Elkerliek voor staat. Met hun inzet ondersteunen de vrijwilligers de verpleegkundigen bij dit belangrijk deel van de zorg”. Door de dankbaarheid van patiënten en verpleegkundigen voelen de vrijwilligers zich gewaardeerd. “En dat is waar je het voor doet”, vertelt vrijwilliger Ingrid Hoeds.

Iets kunnen betekenen voor anderen

Ingrid was een van de eerste vrijwilligers op de afdeling. “Omdat ik MS heb, kan ik helaas niet meer werken. Maar thuiszitten vond ik geen optie. Ik wilde graag iets kunnen betekenen voor anderen en ben op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. In de afgelopen jaren heb ik van alles gedaan. Momenteel sta ik eens in de week in het winkeltje van het Gemeentemuseum en zet ik me in voor de Ruilwinkel Helmond. Ook ben ik al een paar jaar actief bij het Elkerliek. Eerst als gastvrouw op de IC in coronatijd. Toen het daar weer wat rustiger werd vroeg Ton of ik wilde starten bij het GIDZ team.”

Zelf ook veel geleerd

Het programma startte met een tweedaagse training van de vrijwilligers en hierna kon Ingrid aan de slag. “Het was in het begin wel even wennen. Ik merkte dat ik het lastig vond om een gesprek op gang te brengen. Ik ben zelf heel open en snel in mijn manier van praten, maar dat werkte niet bij de oudere patiënten. Ik heb fijne ondersteuning gekregen van Margot Verhoeven-Kusters. Zij is activiteitenbegeleider van de GAAZ (Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) en initiatiefnemer van het programma. Op de terugkomdagen oefenden we gesprekken met rolspellen en daar heb ik geleerd om een gesprek rustiger aan te pakken. Het was heel mooi om te zien hoe patiënten zich hierdoor meer en meer openden voor een gesprek”. Ingrid draait nu bijna een jaar mee op de afdeling en vind het heel waardevol om iets voor de oudere patiënten te kunnen betekenen. Ze besluit: “Ik hoop, dat als ik zelf op leeftijd ben en in een kwetsbare situatie terecht kom, er ook voor mij zoiets is.”

Cliëntenjaarprijs

Het GIDZ programma werd ingezonden voor de Cliëntenjaarprijs, een prijs voor het meest patiëntgerichte project in het Elkerliek. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten van het Elkerliek. Vorige week werd bekend dat het GIDZ programma als winnaar uit de bus kwam.

Vrijwilliger worden?

Het Elkerliek gaat in november de inzet van vrijwilligers uitbreiden naar een tweede afdeling en in de toekomst ook naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis. Hiervoor is het Elkerliek op zoek naar extra vrijwilligers. Heb je interesse in vrijwilligerswerk binnen het GIDZ team? Meld je dan aan via www.werkenbijelkerliek.nl/vrijwilligers

Meer nieuws