ActueelBetere zorg voor patiënten met licht traumatisch hersenletsel

2 februari 2022

Licht Traumatisch Hersenletsel

In Nederland worstelen 85.000 mensen dagelijks met de gevolgen van traumatisch hersenletsel door een val of klap op het hoofd. De grootste groep betreft patiënten met licht traumatisch hersenletsel (LTH). In de meeste gevallen herstelt deze groep spontaan, maar 10-20% houdt langdurige klachten over.

Om beter aan te sluiten bij de behoeften van de LTH-patiënt, is samen met een multidisciplinaire projectgroep en een groep ervaringsdeskundigen binnen het Elkerliek de informatie, behandeling en begeleiding verbeterd.

Dit heeft geleid tot een nieuwe folder en toevoeging van de behandeling Traumatisch Hersenletsel in de Patiënt Journey app van het Elkerliek. Daarnaast is de nazorg aangepast ter preventie van langdurige klachten bij patiënten met diagnose LTH en patiënten met hoofdletsel zonder diagnose LTH. Hierdoor kan op tijd de juiste zorg worden ingezet. De nieuwe werkwijze is vanaf begin dit jaar geborgd als nieuwe werkwijze in het kwaliteitssysteem van het Elkerliek ziekenhuis.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie, tel. 0492 - 59 59 54.

Meer nieuws