ActueelZwangere voor CTG niet altijd naar ziekenhuis

20 juli 2021

Elkerliek CTG meetapparatuur

Samenwerking zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek. Dat wil het Elkerliek ziekenhuis graag. In dat kader loopt er momenteel een project voor zwangere vrouwen. Zwangeren die ongerust zijn omdat ze weinig leven voelen in hun buik, moesten tot voor kort naar het ziekenhuis. Verloskundigen van vijf praktijken uit de regio zijn inmiddels geschoold én in het bezit van de noodzakelijke apparatuur om dat veel dichter bij huis te doen.

Zwangeren die weinig leven voelen, werden tot voor kort door de verloskundige doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar werd dan een CTG, een cardiotocogram gemaakt. Met twee banden om de buik wordt dan via sensoren de hartslag van het ongeboren kind gemeten en wordt eventuele activiteit van de baarmoeder waargenomen. Een CTG-onderzoek duurt minimaal dertig minuten.
In de praktijk blijkt dat er in meer dan negentig procent van de gevallen niets aan de hand is. Binnen de regionale geboortezorgorganisatie JIJWIJ, een samenwerkingsverband van verloskundigen, het Elkerliek ziekenhuis en kraamzorgorganisaties, leefde daarom de wens om deze zorg dichter bij de zwangere vrouw aan te bieden, zodat een belastend bezoek aan het ziekenhuis niet meer nodig is.

Live meekijken
Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin alle verloskundigen van de aangesloten praktijken werden geschoold, is in mei van dit jaar een pilot van start gegaan. Als een zwangere zich nu meldt met het gevoel van verminderd leven, kan ze meteen terecht bij de eigen verloskundige, die de CTG maakt. Die verloskundige deelt via een digitale verbinding twee keer per dag de gemeten gegevens met een klinisch verloskundige in het ziekenhuis, zodat bij een mogelijk verkeerde diagnose, de zwangere alsnog naar het ziekenhuis kan. Bij twijfel tijdens het afnemen van de CTG kan de verloskundige vanuit de praktijk ook direct contact opnemen met het ziekenhuis. Van daaruit kan dan live worden meegekeken. Als het nodig blijkt kan de zwangere ook dan alsnog direct naar het ziekenhuis worden gestuurd.

Positieve ervaringen
De eerste ervaringen zijn bijzonder positief. Zwangere vrouwen vinden het fijn dat ze snel terecht kunnen bij hun eigen praktijk en dat ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Verloskundigen in de eerste lijn zien de uitbreiding van hun werk als uitdagend en verdiepend. Bovendien wordt de druk op de ziekenhuiszorg verminderd. De pilot loopt nog een jaar door. Daarna wordt bekeken of en hoe deze verschuiving van zorg kan worden opgenomen in de bestaande richtlijnen en protocollen.

Meer nieuws