ActueelPilot bloedtransfusies thuis gestart

5 november 2018

Veel patiënten hebben vanwege hun ziekte of aandoening regelmatig een bloedtransfusie nodig. Door de transfusie worden bloedtekorten aangevuld en voelen ze zich even weer wat beter. Maar voor sommige patiënten is de weg naar het ziekenhuis door hun ziekte erg vermoeiend en zwaar. Voor deze, vaak palliatieve patiënten, zijn het Elkerliek ziekenhuis en Savant Zorg gezamenlijk een pilot gestart waarbij deze patiënten thuis bloedtransfusies krijgen.  

Gespecialiseerd verpleegkundige Ellen van Diepen, werkzaam bij Savant Zorg en Elkerliek: “De pilot is 2 november gestart. In eerste instantie krijgt een aantal MDS-patiënten (Myelodysplastisch syndroom) transfusies thuis. Naar het ziekenhuis om de bloedtransfusies te ondergaan is vaak te belastend. Een transfusie duurt toch al snel een aantal uur en tel daarbij de reis naar het ziekenhuis op. Dat is voor deze patiënten vaak niet haalbaar. Daarom zijn we heel blij om deze service in de thuissituatie aan te mogen bieden. We zien dat patiënten echt weer even opknappen na een bloedtransfusie. Dat is zeker in deze fase van hun leven erg waardevol.”   

Anita van den Boogaard, hemovigilantie medewerker van het Elkerliek: “Een bloedtransfusie is een medische handeling waarvoor altijd een medisch specialist toestemming moet geven. Het is ontzettend belangrijk dat alle randvoorwaarden goed geregeld zijn en dat de transfusies veilig kunnen plaatsvinden. Na een lange voorbereidingstijd is het mooi eindelijk met deze pilot te kunnen starten. Het is fijn ons steentje bij te kunnen dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven voor deze patiënten.” 

Hans van Duijnhoven, laboratoriumspecialist klinische chemie en voorzitter van de bloedtransfusiecommissie van het Elkerliek: “Voor een veilige bloedtransfusie gelden strikte procedures, die aangepast moesten worden. Door goede samenwerkingsafspraken tussen behandelend medisch specialist, gespecialiseerde verpleegkundige, het Algemeen Klinische Laboratorium en de huisarts proberen we samen de zorg voor deze kwetsbare mensen te verbeteren”.

Als de pilot positief wordt geëvalueerd, dan wordt gekeken of het uitgebreid kan worden naar andere patiëntengroepen.

Meer nieuws