ActueelMichel Foppen nieuw lid raad van bestuur Elkerliek ziekenhuis

12 september 2018

drs. Michel Foppen

Met ingang van 1 november aanstaande start drs. Michel Foppen als lid van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis. Samen met de huidige voorzitter, prof. dr. Eveline de Bont, vormt hij het collegiaal bestuur dat – in nauwe samenwerking met het management en de medisch specialisten - gestalte gaat geven aan een toekomstbestendig Elkerliek. De nieuwe bestuurder brengt veel expertise mee op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en organisatieontwikkeling.

Michel Foppen is nu werkzaam in het Zuyderland MC in Sittard en Heerlen en heeft in deze en vorige functies bij o.a. het Atrium Medisch Centrum en de Universiteit Maastricht, ruime directie en bestuurlijke ervaring opgedaan met de focus op het (door)ontwikkelen van zorgorganisaties.
Foppen is ook lid van de raad van toezicht van de stichting PSW (Pedagogisch Sociaal werk) te Roermond.  

“De sterke lokale inbedding in het Brabantse zorglandschap en de heldere focus op de patiënten, vormen de kracht van het Elkerliek” aldus Michel Foppen. “Het verder ontwikkelen van deze organisatie, met oog voor de menselijke maat, is een uitdaging die ik graag aan ga. Uiteraard in nauwe samenwerking met alle zorgprofessionals en de regio.”

Voorzitter raad van toezicht van het Elkerliek ziekenhuis, prof. dr. Jaap Zwemmer licht de keuze voor de nieuwe bestuurder toe. “We zijn ervan overtuigd in Michel Foppen een enthousiaste, ondernemende en betrokken bestuurder voor het Elkerliek te hebben gevonden, met waardevolle expertise en ervaring in de zorg. Wij heten hem van harte welkom.”

Meer nieuws