ActueelIs borstsparende behandeling beter dan volledige borstverwijdering?

17 december 2015

Bij veel patiënten is onrust ontstaan naar aanleiding van berichtgeving in de media over het onderzoek van Sabine Siesling van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie. 

In het betreffende onderzoek is gekeken naar patiënten bij wie borstkanker werd vastgesteld in de jaren 2000 t/m 2004. De onderzoekers zagen dat patiënten met borstsparende behandeling een betere overleving hadden dan patiënten met een volledige borstverwijdering (amputatie).

Type behandeling en uitkomst hangt echter samen met vele factoren:

  • Patiënten die een borstsparende behandeling ondergaan hebben meestal gunstigere tumorkenmerken en daardoor betere vooruitzichten. 
  • Patiënten met ernstige bijkomende ziekten of patiënten op hoge leeftijd kiezen in de praktijk vaker voor een volledige borstverwijdering. Zij hebben meer risico te overlijden aan niet-borstkanker oorzaken.
  • Daarnaast was in genoemde periode HER2 bepaling en HER2-gerichte behandeling nog niet beschikbaar.

Wij zijn dan ook van mening dat de conclusie van de onderzoekers voorbarig is.Als u nog meer informatie wenst, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen arts of verpleegkundige.

Meer nieuws