Zorg zonder medische noodzaakZorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Voor sommige medische aandoeningen geldt, dat u de zorg alleen vergoed krijgt wanneer er sprake is van een ernstige mate van die betreffende aandoening of als de behandeling bewezen resultaat oplevert. Het Zorginstituut Nederland (voorheen College van Zorgverzekeringen (CvZ)) stelt dan voorwaarden, voordat het om verzekerde zorg gaat. De behandeling van spataderen krijgt u bijvoorbeeld alleen vergoed vanuit de basiszorg als de spataderen een bepaalde classificatie hebben gekregen. Deze classificatie geeft de ernst van de aandoening aan. Meer hierover kunt u teruglezen op de website van het Zorginstituut Nederland.