De rekening van het ziekenhuisDe 6-cijferige of 9-cijferige codes op de rekening van het ziekenhuis verwijzen naar een zorgproduct. Een zorgproduct bestaat uit een diagnose en de medische behandeling, bijvoorbeeld een operatie. De oude naam voor zorgproduct is: diagnosebehandelcombinatie (DBC). Een behandeltraject bestaat uit meerdere zorgproducten en kan uit de volgende zorg bestaan: polikliniekbezoek(en), operatie, onderzoek, verblijf op een verpleegafdeling.

De overheid heeft regels opgesteld over wanneer de administratie van het ziekenhuis een zorgtraject moet openen, sluiten of vervolgen. Dit zijn administratieve regels. Het kan zijn dat u bij het administratief sluiten van het traject nog onder behandeling bent bij de medisch specialist. In dat geval wordt een vervolgtraject geopend. Door het verplicht sluiten van zorgtrajecten en vervolgens openen van vervolgtrajecten kunnen deze data afwijken van de dagen dat u in het ziekenhuis bent geweest.
Als gevolg van het sluiten en openen van trajecten kan het voorkomen dat u meerdere nota’s of overzichten krijgt van uw zorgverzekeraar.
 
Elk jaar wordt opnieuw de hoogte van de eigen bijdrage bepaald door de overheid. De startdatum van een zorgtraject, regulier of vervolg, is bepalend over welk jaar u de eigen bijdrage moet vergoeden aan de zorgverzekeraar.
 
Voorbeeld:
Indien u op 1 december met een nieuwe zorgvraag in het ziekenhuis komt start op deze datum een zorgtraject. Bij sluiten van het traject zal het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar sturen. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar bij u geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht.
 
Indien het traject wordt gesloten, maar de medische behandeling nog niet is afgerond, wordt aansluitend aan het gesloten traject een vervolgtraject geopend. Als de startdatum van dit vervolgtraject  in het nieuwe kalenderjaar ligt, wordt voor dit vervolgtraject de eigen bijdrage gevraagd over het nieuwe jaar. Indien de startdatum in het zelfde kalenderjaar ligt als het voorgaande traject wordt de eigen bijdrage van het betreffende jaar verrekend tot het maximum van de eigen bijdrage is bereikt*.

Ook kan het voorkomen dat u de rekening maanden later ontvangt of zelfs in het volgende jaar. Het ziekenhuis heeft in dat geval de rekening niet eerder kunnen opmaken doordat er bijvoorbeeld nog contractuele onderhandelingen met zorgverzekeraars gaande waren, het zorgtraject nog niet eerder afgesloten mocht worden of door andere administratieve belemmeringen

*Let op: indien een vervolgtraject in het nieuwe jaar start geldt dit niet alleen voor de eigen bijdrage maar ook voor de nieuwe polisvoorwaarden, eigen risico en vergoedingen van dat jaar. Zie voor meer informatie het voorbeeld van de overheid: Ziekenhuisbezoek in 2020 met eigen risico van 2019