Veelgestelde vragen en antwoorden PREMWaarom word ik uitgenodigd voor dit onderzoek?
Wij willen graag uw mening over onze zorg, zodat wij de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. Vanuit onze bestanden wordt een willekeurige groep patiënten geselecteerd, die wij uitnodigen om deel te nemen aan ons onderzoek.
Deelname is vanzelfsprekend vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Kan ik mijzelf aanmelden voor het onderzoek?
U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. U kunt alleen meedoen aan het onderzoek als u thuis per post een uitnodigingsbrief heeft ontvangen. Het onderzoek is in principe digitaal en de vragenlijst staat op internet. In de uitnodigings-brief vindt u een unieke inlogcode die u nodig heeft om de vragenlijst in te vullen.

Kan ik het onderzoek ook op papier invullen?
Ja, dat kan. U heeft de mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst aan te vragen bij MediQuest, het bureau dat het onderzoek in opdracht van het Elkerliek ziekenhuis uitvoert. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 088-0306900. Bent u 75 jaar of ouder, dan krijgt u automatisch naast de inlogcode ook een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Wanneer u de vragenlijst liever digitaal invult, is dat natuurlijk ook mogelijk.

Mijn gegevens in de uitnodigingsbrief zijn niet juist. Wat nu?
Dit kunt u doorgeven aan MediQuest via telefoonnummer 088-0306900.

Hoe kan het dat iemand die overleden of verhuisd is, toch wordt aangeschreven?
Bij het selecteren van patiënten voor dit onderzoek gaan we uit van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets verandert in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld verhuizen, overlijden), terwijl dat helaas nog niet in onze systemen is verwerkt. In geval van verhuizing of overlijden, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan het Elkerliek ziekenhuis.

Is het onderzoek anoniem?
Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van het Elkerliek ziekenhuis uitgevoerd door onderzoeksbureau MediQuest. MediQuest heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. De onderzoeksgegevens zijn vertrouwelijk en worden strikt anoniem verwerkt. Het wordt niet bekend of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan niet worden achterhaald welke antwoorden u heeft gegeven.

Ik wil niet benaderd worden voor de vragenlijst. Hoe regel ik dat?
Dit kunt u doorgeven aan MediQuest via telefoonnummer 088-0306900 of mailen naar  uitschrijven@mediquest.nl met vermelding van uw naam en inlogcode.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen maar wel een ervaring of klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?
Heeft u een klacht of een ervaring die u met ons wil delen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Cliëntenbelangen van het Elkerliek ziekenhuis via telefoonnummer 0492-595 104/105. Of kijk op de website bij ‘Compliment en klacht’.

Wat doet het Elkerliek ziekenhuis met de resultaten van het onderzoek?
De resultaten worden gebruikt om de zorg en de dienstverlening in het Elkerliek ziekenhuis te verbeteren. Tevens worden de resultaten gebruikt als verantwoording naar externe partijen zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.