Christian Schoenmakers, klinisch chemicusWeblog Christian Schoenmakers, klinisch chemicus

Volgens de letter of de geest?

4 april 2013

De Wet op de Privacy is belangrijk. Zeker. Maar door het belang van die wet boven alle andere wetten te verheffen, kom je als medisch specialist soms toch in een lastige spagaat. Voorbeeld daarvan is de melding die wij al geruime tijd aan de stadsapotheker doen op het moment dat bij nierfunctieonderzoek blijkt dat sprake is van een té lage nierfunctie.

Lees het hele bericht
U bent onze belangrijkste klant!

22 augustus 2012

Als klinisch chemicus heb ik één van de leukste banen die er zijn. Het gaat om werken met mensen, grote machines en snelle computers, en dat allemaal voor patiënten. Vakinhoudelijk ben ik eindverantwoordelijk voor onderzoeken op lichaamseigen stoffen (de 'klinische chemie'); vaak is dat bloedonderzoek. Verder ben je als klinisch chemicus vaak mede organisatorisch eindverantwoordelijk voor het laboratorium: het personeel en het budget. Bepaald niet saai!

Lees het hele bericht