Veilig medicijngebruik en privacyDe medewerkers van de dienstapotheek controleren altijd of u een medicijn veilig kunt gebruiken. Wij controleren of uw geneesmiddelen elkaar goed verdragen. Wij zullen u daarom vragen naar de geneesmiddelen die u gebruikt, óók die u zonder recept koopt bij apotheek of drogist.

Apothekersassistent(e) zal in uw medicatiedossier van uw eigen apotheek kijken. Wij signaleren wanneer geneesmiddelen ongewenst op elkaar inwerken of niet geschikt voor u zijn, bijvoorbeeld vanwege allergieën of andere aandoeningen. In dat geval nemen wij contact op met uw behandelend arts.

Het uitwisselen van medicatiegegevens met andere zorgverleners kan alleen nog maar wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor een juiste medicatiebewaking is het daarom belangrijk toestemming te geven in alle apotheken waar u komt.

Het apotheekteam werkt met strikte regels voor het uitwisselen van uw medicatiegegevens dus U kunt erop vertrouwen dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Heeft u geen toestemmingsverklaring of wilt u deze niet geven, dan kunnen we geen medicatiebewaking uitvoeren en bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van gegevens aan uw arts en/of apotheek.