ReferentiewaardenReferentiewaarden zijn soms afhankelijk van geslacht, leeftijd, alcoholgebruik, roken, het afnametijdstip, etc. Zij omvatten het 95%-gebied van de referentiepopulatie (een groep niet-zieke personen). De referentiewaarden worden vermeld op het rapportageformulier en zijn waar nodig specifiek voor leeftijd en geslacht.
Wij willen u erop wijzen dat de referentiewaarden en gegevens aangepast kunnen worden. Op de rapportage staan de meest recente referentiewaarden aangegeven.