Orgaan- en WeefseldonatieDonor worden? Of juist niet?

Nadenken over wat er met uw organen en weefsels mag gebeuren wanneer u bent overleden? We kunnen ons wel iets leukers voorstellen. Toch is het belangrijk hier bij stil te staan en in het donorregister te laten vastleggen of u donor wilt zijn of niet. Als uw wensen bekend zijn, is het voor alle betrokkenen eenvoudiger om donatie te bespreken.

Brief van het Donorregister

Iedereen in Nederland die 18 jaar is geworden en nog geen keuze heeft ingevuld, krijgt een brief. Met deze brief vragen we u een keuze in te vullen.

 • Vult u na de eerste brief niets in? Dan krijgt u een tweede brief, zodat u het niet vergeet.
 • Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Hierover krijgt u weer een brief.

Wat kan ik kiezen?

U hebt vier keuzes. U kunt er één kiezen. Welke keuze u ook invult, u kunt uw keuze altijd veranderen.

 1. Ja, ik wil donor worden
 2. Nee, ik wil geen donor worden
 3. Mijn partner of familie beslist
 4. Ik wijs iemand aan die beslist

Lees meer informatie over de keuze die u heeft

Vul uw keuze in met DigiD

Orgaandonatie

Veel mensen zijn ernstig ziek omdat één van hun organen niet of zeer beperkt functioneert. Er wachten op dit moment in Nederland ruim 1300 mensen op een donororgaan. Omdat er nog steeds een groot gebrek is aan orgaandonoren, sterven jaarlijks meer dan 200 mensen omdat niet op tijd een orgaan voor transplantatie beschikbaar is. Organen die gedoneerd kunnen worden zijn de lever, de longen, het hart, de nieren, de alvleesklier en de dunne darm.

Weefseldonatie

In Nederland wachten bijna 800 mensen op een donorweefsel. Weefsels die gedoneerd kunnen worden zijn huid, hoornvliezen, bot- en peesweefsel en hartkleppen en bloedvaten. Bij transplantatie van weefsels is niet altijd sprake van een levensreddende ingreep. Wel geldt hier dat de kwaliteit van leven van patiënten aanmerkelijk verbetert.

Wanneer kan men donor zijn?

Iedereen kan toestemming geven voor donatie. Pas op het moment van overlijden stelt een arts vast of iemand daadwerkelijk donor kan zijn. Factoren die bij deze beoordeling een rol spelen zijn:

 • Leeftijd
 • Medische voorgeschiedenis
 • Oorzaak van het overlijden
 • Lichaamsconditie van de overledene
 • Kwaliteit van de organen en weefsels

Orgaan- en weefseldonatie in het Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een actieve rol bij het terugdringen van wachtlijsten voor donororganen- en weefsels. Uiteraard staan de patiënt en zijn of haar naasten bij ons op de eerste plaats. Donorzorg is óók patiëntenzorg, ook al leeft de patiënt niet meer. Daarom heeft het Elkerliek ziekenhuis een donatiecoördinator in dienst die ondersteuning biedt bij alle mogelijke vragen, wensen en onduidelijkheden.

Contact

De donatiecoördinator is te bereiken via het e-mailadres donatiecoordinator@elkerliek.nl en op donderdagen telefonisch via 0492-595591.