Rechten (en plichten) van kinderen en jongerenWij nemen de mening van kinderen en jongeren serieus. Kinderen hebben net als volwassenen patiëntenrechten en -plichten. Die rechten zijn vastgesteld in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen van 12 tot 16 jaar en jongeren vanaf 16 jaar.

Op de website JA dokter NEE dokter wordt de inhoud van deze wet uitgelegd, in de vorm van een strip.