Veelgestelde vragen over isolatieverplegingEen ander woord voor isolatie is afzondering. Verpleging of behandeling in isolatie is een maatregel ter bescherming van uw medepatiënten en van de medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis. Het kan zijn dat u drager bent van een bacterie of een virus, terwijl u daar zelf niet ziek van bent. U wordt geïsoleerd verpleegd om verspreiding van deze bacterie of dit virus te voorkomen. Als medewerkers met u in contact komen, nemen zij een aantal voorzorgsmaatregelen.

Waarom wordt u in isolatie verpleegd?

Er zijn 2 verschillende redenen voor geïsoleerde verpleging:
• U wordt geïsoleerd verpleegd, omdat u een bacterie of virus bij u draagt en we willen voorkomen dat deze bacterie of dit virus zich verspreidt. Met bepaalde maatregelen willen we voorkomen dat de ziekenhuismedewerkers de bacterie of het virus bij zich gaan dragen en overbrengen naar andere patiënten, of er zelf ziek van worden.
• U heeft een verminderde weerstand en moet beschermd worden tegen bacteriën en virussen uit de omgeving

Welke maatregelen moeten door ziekenhuismedewerkers worden genomen bij isolatieverpleging?

De maatregelen die worden genomen zijn afhankelijk van de manier waarop de betreffende bacterie of het virus zich verspreidt. Afhankelijk van het ziektebeeld bestaan de te nemen maatregelen uit het dragen van handschoenen en eventueel een isolatieschort en/of mond-neusmasker. Handhygiëne is erg belangrijk. Via de handen kunnen medewerkers de besmettelijke aandoening overbrengen op andere patiënten. Daarom is het wassen of desinfecteren van de handen altijd noodzakelijk om verspreiding van besmetting via de handen te voorkomen.

Welke consequenties heeft isolatieverpleging voor u?

Verpleging in isolatie heeft voor u een aantal consequenties. Zo is het, afhankelijk van de soort isolatie, niet toegestaan dat u de kamer verlaat. Artsen, verpleegkundigen en ander medewerkers zullen beschermende kleding dragen, die is afgestemd op de wijze van overdracht van de ziekte.
Ondanks de isolatie kunnen onderzoeken en behandelingen gewoon doorgaan. Deze vinden wel vaak plaats aan het einde van de dag op het programma van een afdeling of polikliniek. Eventueel moet u tijdens het vervoer en het onderzoek of de behandeling zelf een mond-neusmasker dragen.

Welke consequenties heeft isolatieverpleging voor uw bezoek?

Uw bezoek moet zich eerst melden bij de verpleging, daar horen zij welke maatregelen er genomen moeten worden om ze te beschermen. Het is voor iedereen verplicht na het verlaten van de isolatiekamer de handen te wassen met zeep of te desinfecteren met handalcohol. Afhankelijk van de aard van de infectieuze aandoening kan het voor bezoek noodzakelijk zijn om dezelfde beschermende maatregelen te nemen als de medewerkers. Deze staan vermeld op de gekleurde instructiekaart op de deur. Na het verlaten van uw kamer mag uw bezoek geen andere patiënten meer bezoeken in het ziekenhuis.