Voor de opnameOp deze pagina kunt u meer informatie lezen die van belang is vóór een opname. Sommige dingen zijn alleen van toepassing voor een dagopname of voor een verblijf van meerdere dagen. Lees daarom voor gedetailleerde informatie de folder ' Kortverblijfafdeling en dagverpleging ' voor de informatie die voor u van toepassing is.

Preoperatief spreekuur

Wanneer u opgenomen wordt voor een operatieve ingreep, krijgt u voorafgaand aan de opname een schriftelijke oproep voor een onderzoek bij de anesthesioloog. Dit gebeurt op de polikliniek Anesthesiologie. Tijdens dit spreekuur onderzoekt de anesthesioloog u en bespreekt met u de anesthesie (narcose). Als u medicijnen gebruikt, wordt met u doorgenomen welke u wel of niet rondom de operatie mag gebruiken.

Bericht van opname

Bij de afdeling Opname en Planning wordt met u, als dat mogelijk is, een datum en tijd van de opname afgesproken. Als dit niet mogelijk is, krijgt u te zijner tijd een telefonische oproep.
Wij streven ernaar om u één week van te voren te bellen, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. Een medewerker van de afdeling Opname en Planning geeft u de datum en tijd door waarop u wordt verwacht. Wij raden u aan deze datum en tijd te noteren. Mochten er zich belangrijke wijzigingen in uw gezondheidstoestand voordoen, dan kunt u dit het beste bespreken met uw huisarts of behandelend specialist.

Mocht u wegens persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld vakantie, langere tijd niet beschikbaar zijn voor opname, of dringende vragen hebben over uw opname, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur contact opnemen met de afdeling Opname en Planning.

Wat neemt u mee?

  • Uw registratiekaart;
  • De medicijnen die u gebruikt;
  • Eventueel een kamerjas;
  • Eventueel eigen lectuur. 

Tijdens uw verblijf is het niet verstanding om groot geld, sieraden en/of waardevolle papieren mee te nemen. Het Elkerliek ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing of beschadiging van persoonlijke goederen van patiënten of bezoekers. Op de meeste verpleegafdelingen zijn kluisjes in de kasten gemonteerd. Het gebruik van deze kluisjes is gratis. De gebruiksaanwijzing vindt u bij het kluisje in de kast. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Medicijnen

Indien u medicijnen gebruikt die bloedverdunners bevatten zoals: Acetylsalicylzuur, Ascal, Marcoumar (Fenprocoumon), Sintromitis (Acenocoumarol), overleg dan met uw behandelend specialist hoeveel dagen voor de ingreep / de behandeling / het onderzoek u moet stoppen met het innemen van deze medicijnen. Dit is belangrijk, want bent u vergeten te stoppen dan kan de ingreep niet doorgaan. Medicijnen die u op de dag van de ingreep voor de operatie mag gebruiken mag u met water innemen. Normaal gesproken mogen alle medicijnen ingenomen worden, behalve plastabletten, medicijnen tegen suikerziekte en de genoemde bloedverdunners.

Bent u insulinegebruiker? Dan mag u niet spuiten of het moet afgesproken zijn. Neem de insuline samen met de rest van uw medicatie mee naar het ziekenhuis.

Voorbereiding thuis

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf zes uur vóór de opname:

  • Niets meer mag eten.
  • Niet meer mag roken.
  • Tot twee uur voor de opname alleen nog water mag drinken. Dus geen melk of melkproducten of andere vloeistoffen.

Voorbeelden:

  1. Als u om 8.00 uur wordt opgenomen, mag u vanaf 2.00 uur 's nachts niets meer eten en niet meer roken en mag u tussen 2.00 uur en 6.00 uur alleen nog water drinken.
  2. Als u om 14.00 uur wordt opgenomen, mag u vanaf 8.00 uur niets meer eten en niet meer roken en mag u tussen 8.00 uur en 12.00 uur alleen nog water drinken.

Als u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat tijdens de operatie maaginhoud in uw longen komt en dat kan levensgevaarlijk zijn.

Dus niet nuchter zijn betekent altijd dat de operatie moet worden uitgesteld.

Bij een niet-operatieve behandeling/onderzoek is het niet altijd noodzakelijk nuchter te zijn. Uw behandelend arts geeft in principe aan of dit wel of niet noodzakelijk is. U wordt verzocht ‘s morgens te douchen of te baden voordat u naar het ziekenhuis komt. Ook dient u make-up en nagellak te verwijderen, geen bodylotion te gebruiken en geen sieraden en piercings te dragen.

Vragen

Heeft u vragen over uw ingreep, behandeling of onderzoek? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Het telefoonnummer staat op de registratiekaart. Voor dringende vragen over uw opname of de wachtlijst kunt u elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met de afdeling Opname en Planning.

Meer informatie over een opname en verblijf in het Elkerliek ziekenhuis leest u in de folder Kortverblijfafdeling/dagverpleging en in de folder Opname; Algemene informatie rondom uw opname.

Zie ook