Tijdens de opnameOp deze pagina kunt u meer informatie lezen die van belang is voor tijdens uw opname. Sommige dingen zijn alleen van toepassing voor een dagopname of voor een verblijf van meerdere dagen. Lees daarom voor gedetailleerde informatie de folder ' Kortverblijf en dagverpleging ' voor de informatie die voor u van toepassing is.

Dag van opname

Op de dag van de opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u opgenomen wordt. Dit staat aangegeven op de afspraakkaart. 

Voorbereiding op een operatie

Zo nodig vinden voorbereidingen voor de operatie plaats. Op de verpleegafdeling krijgt u een polsbandje om met uw persoonlijke gegevens. Het dragen van dit bandje dient vooral ter voorkoming van vergissingen bij onderzoeken, behandelingen en verslaglegging daarvan.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis wordt gemengd verpleegd. Dit wil zeggen dat zowel mannen als vrouwen op één kamer worden verpleegd. Hierdoor is het mogelijk de wachttijd voor de behandeling zo kort mogelijk te houden. Bovendien leert de praktijk dat gemengd verplegen door vrijwel alle patiënten als positief wordt ervaren.

Wie ernstige bezwaren heeft tegen gemengd verplegen wordt verzocht dit direct bij de afdeling Opname en Planning te melden. Zoals bij iedere opname wordt ook bij opname op een kamer met gemengde verpleging uw privacy gewaarborgd.

Uitslaapkamer

Na een ingreep komt u in de uitslaapkamer, een ruimte waar u onder toezicht bijkomt uit de narcose. Ook als u plaatselijke verdoving heeft gehad verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer. De anesthesioloog bepaalt wanneer u teruggaat naar de afdeling.

Bezoek ontvangen

Er bestaat bij afdeling Dagverpleging geen mogelijkheid tot bezoek of verblijf voor de begeleiders. Voor de bezoektijden op de afdeling Kortverblijf kunt u kijken in het algemene overzicht bezoektijden.

Vragen

Heeft u vragen over uw ingreep, behandeling of onderzoek? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Het telefoonnummer staat op de registratiekaart.Voor dringende vragen over uw opname of de wachtlijst kunt u elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met de afdeling Opname en Planning.

Meer informatie over een opname en verblijf in het Elkerliek ziekenhuis leest u in de folder Kortverblijfafdeling/dagverpleging en in de folder Opname; Algemene informatie rondom uw opname.

Zie ook