DementieHet woord dement is afgeleid van het Latijnse woord 'mens' dat geest betekent. Dement kan letterlijk vertaald worden als 'ontgeest', ontdaan van geest. Dementie houdt in: een niet- aangeboren, blijvend verlies van functies van het verstand. Als gevolg daarvan zijn er stoornissen in het geheugen en het gedrag. Het bewustzijn blijft behouden.

Symptomen

  • Geheugenstoornissen vallen meestal het eerst op.
  • Daarnaast gaan taal, rekenen, overzicht en planning minder goed. Dementie zorgt ervoor dat er achteruitgang ontstaat op alle gebieden die u op de lagere school heeft ontwikkeld. Zodra u niet meer zoals vroeger kunt functioneren in de maatschappij, is er sprake van dementie.

Oorzaken

Er zijn vele oorzaken waarom iemand dement wordt. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • de ziekte van Alzheimer;
  • vasculaire dementie;
  • Lewy Body Dementie; 
  • Parkinson dementie.

Diagnose

Voor het stellen van een diagnose kunt u onderzocht worden op onze “Geheugenkliniek”. Dit houdt in dat u een gesprek krijgt met een arts en een speciaal opgeleide verpleegkundige. De arts zal u ook lichamelijk onderzoeken. Daarnaast zullen er vragenlijsten/geheugentesten worden afgenomen. Tevens zal er bloedonderzoek volgen en een hartfilmpje worden gemaakt. Bij dit alles is er ook aandacht voor de zorgbehoefte, mogelijk probleemgedrag en zorgmogelijkheden.

Soms is er meer onderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen. Bijvoorbeeld uitgebreid neuropsychologisch onderzoek en/of een scan van uw hoofd.

Behandeling

Sommige vormen van dementie kunnen we behandelen met medicijnen. Die medicijnen genezen de dementie niet, maar kunnen ervoor zorgen dat u minder snel achteruit gaat. Kiest uw arts er samen met u voor om de  dementie te behandelen? Dan krijgt u nog controleafspraken hiervoor. Is er geen sprake van dementie, maar mogelijk van een voorstadium? Dan plannen we ook vervolgafspraken met u.