Taalstoornis (afasie)Door een hersenbeschadiging of spierziekte kunnen plotseling of geleidelijk taalproblemen ontstaan. De logopedische therapie richt zich op onderzoek en indien nodig de behandeling van problemen op het gebied van taalbegrip en de taalproductie. Indien nodig volgt na het onderzoek een overleg met andere disciplines ter completering van de diagnostiek.