Psychosociale zorg bij kankerWat is psychosociale zorg bij kanker?

In het Elkerliek Ziekenhuis is er oog voor de veranderingen die plaatsvinden in uw leven. Hoe gaat u om met de diagnose en behandeling? Heeft u begeleiding nodig tijdens dit proces? We proberen psychosociale problemen te voorkomen en tijdig te signaleren. Daarbij is er gedurende het gehele traject aandacht en alertheid ten aanzien van het ontstaan van psychosociale klachten.

Signaleren van psychosociale problemen

Klachten kunnen (mede) worden gesignaleerd door middel van het afnemen van een vragenlijst; de zogenaamde ‘lastmeter’. De lastmeter wordt periodiek uitgereikt aan en ingevuld door de patiënt. Vervolgens worden de uitkomsten besproken met de betrokken zorgverlener. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek wordt samen met de patiënt nagegaan of aanvullende begeleiding gewenst is. Vervolgens kan de betrokken zorgverlener de patiënt (en zijn wensen voor aanvullende begeleiding) ter bespreking inbrengen in het psychosociale team. Dit team bestaat uit: een maatschappelijk werker, een psycholoog en een medewerker van de dienst geestelijke verzorging en ethiek. Bij deze bespreking gaat men na of de patiënt doorverwezen wordt naar een gespecialiseerd hulpverlener en zo ja, naar welke vorm van hulpverlening (maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger).

Andere mogelijkheden voor psychosociale begeleiding

Ook zijn er externe organisaties en centra die zich richten op het bieden van (psychosociale) begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten, zoals: het Helen Dowling Instituut en het  Taborhuis. Deze begeleiding kan zowel individueel als in groepen plaatsvinden. Kijk bij interessante links voor meer informatie.