Operatieve verwijdering van een tand of kiesWat is een extractie?

De operatieve verwijdering van een tand of kies wordt ook wel een extractie genoemd. Hierbij wordt een slechte kies, wortelrest of slecht liggende verstandkies. Meestal gebeurt dit op de polikliniek van de kaakchirurgie onder lokale verdoving. Allereerst wordt er een röntgenfoto gemaakt en wordt de situatie met de kaakchirurg besproken. Meestal wordt u ook meteen behandeld wanneer het om een of enkele extracties gaat. Wanneer er uitgebreide behandeling nodig is, of wanneer u veel medicijnen gebruikt, wordt meestal eerst een consultafspraak gemaakt.

Behandeling

Gestart wordt met de lokale verdoving met enkele prikjes. Nadat deze is ingewerkt, wordt u klaargelegd voor de behandeling. Dan worden de noodzakelijke tanden of kiezen verwijderd, waarbij u geen pijn voelt. U voelt enkel wat duwen en drukken of de kaak en soms is het nodig wat bot rond de kies te verwijderen. Dan voelt u wat trillen op de kaak en komt er water is de mond, wat weer wordt opgezogen. Wanneer de tanden zijn verwijderd, wordt de wond gehecht met een oplosbare hechting.

Verbandgaasje

Indien er op de wond een verbandgaasje is gedaan moet dit gedurende 1 uur op die plaats worden gehouden. Daarna mag u het gaasje verwijderen.

Hechtingen

De meeste wonden worden gehecht met hechtdraad dat na enkele dagen vanzelf oplost en uit de wond verdwijnt. Dit kan variëren tussen de 2 en 14 dagen. Het vroegtijdig verlies van draden is dus niet verontrustend. Als hechtdraad is gebruikt dat niet oplost, heeft de assistente met u een afspraak gemaakt voor het verwijderen van deze hechtingen.

Koelen met ijs

Om het ontstaan van zwelling van de wang zoveel mogelijk tegen te gaan mag u zo snel mogelijk na de ingreep de wang koelen met ijs. Dit doet u door tegen de wang ter plaatse van de wond een coldpack of een washandje met daarin een plastic zakje gevuld met ijsblokjes te houden.
Doe dit minimaal anderhalf uur, steeds een kwartier erop en vervolgens weer 5 minuten eraf.

Nabloeden

Enig nabloeden uit de wond is normaal.Dit veroorzaakt rood gekleurd speeksel dat soms ten onrechte voor een actieve bloeding wordt aangezien.
De eerste dag na de behandeling is het raadzaam om de mond niet te spoelen, want dit vergroot de kans op nabloeden. U kunt gewoon drinken.
Indien een echte bloeding (helderrood!) niet vanzelf stopt, dan brengt u een opgevouwen vierkant gaasje of eventueel een opgevouwen zakdoek (vooral geen watten!) aan op de wond, waarna u hierop gedurende een uur stevig dichtbijt. Blijft de wond desondanks bloeden dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Pijnstillers

Ter bestrijding van mogelijk optredende wondpijn wordt meestal een pijnstiller geadviseerd of wordt een recept voorgeschreven. Gebruik bij pijn de tabletten volgens voorschrift. Neem de eerste dosis al nadat u de gaastampon verwijderd hebt, dus terwijl de verdoving nog werkt.
De pijnstillers dienen om de wondpijn draaglijk te maken, maar kunnen deze meestal niet geheel wegnemen. Houdt u echter aan de voorgeschreven dosering.

Eten, drinken en roken

Er zijn geen beperkingen wat betreft eten en drinken, hoewel dit de eerste dagen na de behandeling meestal niet makkelijk gaat. De meeste patiënten geven de voorkeur aan een zacht dieet.
Het gebruik van alcoholische dranken en roken na de behandeling wordt ontraden. Roken verstoort de wondgenezing, waardoor lange tijd napijn kan ontstaan.

Mondverzorging

Voor een goede genezing is het schoonhouden van de mond van belang. Dus normaal tandenpoetsen direct na de maaltijden, ook aan de kant waar u bent geholpen en ter plaatse van de wond zelf. De wond zelf kan ook worden gereinigd door ná de eerste dag te spoelen met een zelfgemaakte zoutoplossing of een verdunde waterstofperoxideoplossing (1,5%). Wanneer er een plastic spuit is meegegeven, kunt u lauw water, waaraan een beetje zout is toegevoegd, opzuigen. Vervolgens plaatst u de tuit van de spuit tussen de hechtingen in het wondje en spuit u enige keren de wond goed schoon. Dit regelmatig na het eten en voor het slapen gaan. Als de pijn ter plaatse van de wond terugkeert of erger wordt, is dit meestal het gevolg van verontreiniging door voedselresten.

Zwelling, temperatuursverhoging en beperkte mondopening

Het ontstaan van een zwelling van de wang, welke zeer aanzienlijk kan zijn, kunt u als normaal beschouwen, evenals een temperatuursverhoging en een onvermogen om de mond normaal te openen. Deze ongemakken nemen gewoonlijk na 3 tot 5 dagen weer af.