HandrevalidatieWanneer handrevalidatie?

Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van traumatisch handletsel, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Alleen in Helmond zijn er per jaar al 3500 patiënten met een probleem aan hun hand en/of pols. Dit heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.  In Europa wordt handtherapie bedreven door ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd en zijn deze disciplines naar elkaar toe gegroeid. Snelle ontwikkelingen in handchirurgie hebben de paramedische disciplines gedwongen tot een grotere mate van specialisatie en samenwerking. Het kan zijn dat u klachten heeft door letsel, na een operatie aan uw hand of pols of door een andere, onbekende oorzaak. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren, ook al lijkt het er in eerste instantie eenvoudig uit te zien. Omdat de botten, banden en spieren van de hand en onderarm zeer nauw met elkaar verbonden zijn, kan een schijnbaar klein letsel aan uw hand of onderarm al moeite geven met bewegen en dus met handelingen in uw dagelijks functioneren, zoals het opendraaien van een kraan of het openen van een deur.

Wat kunt u verwachten?

In het Elkerliek Ziekenhuis hebben 3 Fysiotherapeuten en 3 Ergotherapeuten zich gespecialiseerd in de behandeling van handletsels en handproblemen.
Het doel van handtherapie is dat u uw hand(en) zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse taken thuis, maar ook op het werk of bij uw hobby’s.
Om dit doel te kunnen bereiken is, naast de inzet van de handtherapeut en de specialist, ook uw inzet en motivatie van groot belang.
Dankzij gerichte aanpak en de specifieke kennis van de handtherapeut krijgt u optimale behandeling en begeleiding waarbij de hersteltijd zo kort mogelijk is.
De behandeling kan bestaan uit: spalktherapie, oefentherapie, littekenbehandeling, oedeembestrijding en advisering.

Welke patiënten komen voor handtherapie in aanmerking?

U komt in aanmerking voor handtherapie wanneer u een ziekte of letsel aan een hand/arm hebt of een operatie aan een hand/arm hebt gehad. Voor de volgende aandoeningen kunt u door uw huisarts of door uw specialist naar ons verwezen worden:

  • Pols- hand- en vingerletsels zonder een operatie (conservatief behandeld), zoals een breuk of een gewricht dat uit de kom is geweest of een malletfinger.
  • Pees-, gewrichts- en zenuwletsels welke behandeld worden met een operatie (bijvoorbeeld peesletsel, het carpaal tunnel syndroom, de ziekte van Dupuytren).
  • Overbelastingsklachten en CANS (vroeger werd dit RSI genoemd) zoals peesonstekingen en peesschedeontstekingen (bijvoorbeeld een tenniselleboog, M. Quervain of  trigger finger) en zenuwbeklemmingen (bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom zonder operatie).
  • Overige aandoeningen zoals o.a. gewrichtsslijtage en gewrichtsontsteking (artrose, artritis en reuma), neurologische aandoeningen (hemiplegie, spasticiteit), onbegrepen chronische polsklachten en een Chronisch Regionaal Pijn Syndroom (vroeger noemden we dit een posttraumatische dystrofie).

Handennetwerk

Het Elkerliek Ziekenhuis heeft een netwerk van 1ste lijns fysiotherapeuten opgestart, zodat u ook bij diverse fysiotherapeuten in de regio terecht kunt met uw handletsel. Deze therapeuten hebben de basiscursus handrevalidatie gevolgd en behandelen regelmatig patiënten al dan niet via ons handenteam.
U kunt dan als de behandeling dit toelaat hier naar toe doorgestuurd worden.  In principe is het wel zo dat de behandeling hier in het ziekenhuis gestart wordt omdat er in dit netwerk geen spalktherapie toegepast kan worden, hiervoor zult u altijd naar het handenteam moeten komen.

Alle therapeuten zijn lid van het NGHT, Nederlands Gezelschap voor Handtherapie.

Hand-pols Centrum Elkerliek

Het Hand-pols Centrum Elkerliek is een samenwerking tussen diverse specialismen. Door samen te werken krijgt u de optimale zorg die nodig is voor uw handprobleem. De volgende specialismen zijn vertegenwoordigd: Plastische chirurgie, (trauma)Chirurgie, Reumatologie, Orthopeadie en de handtherapeuten.

Handenspreekuur

Samen met de diverse specialisten van het Hand-pols Centrum Elkerliekhebben de fysiotherapeuten per maand een handenspreekuur. Hierbij komt u met uw handprobleem op een spreekuur samen met de handspecialist (en), fysiotherapeut en ergotherapeut (handtherapeuten). Hierbij worden vaak probleemgevallen besproken. Hieruit kan een verandering van behandelplan door de handtherapeut volgen, een operatie of b.v. een second opinie bij een andere specialist volgen.

Vergoeding

Handtherapie declareren wij als ergotherapie en/of fysiotherapie. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.

Mocht u vragen hebben over handrevalidatie dan kunt u mailen naar handenteam@elkerliek.nl

Specialisten

Berk, mevrouw G. van den

Fysiotherapeut en handtherapeut

Loo, de heer B. van de

Fysiotherapeut en handtherapeut (CHT-NL)

Versluis, mevrouw M.

Ergotherapeut en handtherapeut