Ergotherapie bij ParkinsonDe Ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, waarbij de volgende klachten kunnen voorkomen:

 • Bewegingsproblemen onder andere bewegingsarmoede, freezing (het tijdelijk vaststaan bij lopen), tremor (trillen), stijfheid, verminderd evenwicht, vermoeidheid;
 • Cognitieve problemen onder andere initiatiefverlies, depressie, angst, hallucinaties;
 • Slaapproblemen;
 • Spraakproblemen.

Ergotherapie leert u om ondanks deze klachten, toch uw zelfstandigheid te behouden en/of te optimaliseren.

Wat kunt u verwachten?

De ergotherapeut geeft u adviezen en training ten aanzien van de dagelijkse activiteiten die u doet. U kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, werk, hobby’s en het verplaatsen binnen- en buitenshuis.

Tijdens de ergotherapeutische behandeling kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Optimaliseren van de dagstructuur en dagbesteding;
 • Omgaan met stress en tijdsdruk; Oefenen van motorische vaardigheden van de arm en/of hand binnen betekenisvolle activiteiten;
 • Met gerichte aandacht handelen toegespitst op de voor u belangrijke activiteiten;
 • Leren omgaan met dubbeltaken;
 • Toepassen van externe prikkels (cues) in dagelijkse activiteiten, waardoor momenten van ‘bevriezen’ doorbroken kunnen worden.
 • Aanpassen van de omgeving;
 • Adviseren en begeleiden van mantelzorgers.