DupuytrenInleiding

De ziekte van Dupuytren (ook wel Morbus Dupuytren of koetsiersziekte genoemd) is een aandoening die leidt tot kromstand van de vingers. Bij deze ziekte ontstaan verdikkingen en verkorting van bindweefsel onder de huid. Dit resulteert in strengen en knobbels in de handpalm en kan ook in alle vingers voorkomen. De strengen kunnen samentrekken waardoor vingers krom gaan staan en men ze niet meer goed kan strekken. Bij de behandeling proberen we de hand zo lang mogelijk functioneel te houden en een onomkeerbare kromstand van de vingergewrichten te voorkomen. Helaas komt de ziekte van Dupuytren (bijna) altijd terug en is het mogelijk dat u meerdere keren in uw leven behandeld moet worden.

Oorzaak van dupuytren 

Genetische aanleg speelt bij de ziekte van dupuytren een rol. In een kwart van de gevallen is er een familielid met dezelfde aandoening. Het komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal op middelbare leeftijd (40 jaar en ouder), alhoewel het soms ook op veel jongere leeftijd kan voorkomen. 

Alle zorg rondom de ziekte van Dupuytren is gecentreerd in het Hand-pols Centrum. Meer informatie over de ziekte van Dupuytren vindt u onder het kopje folders.