Consultatieteam GeriatrieWat is het consultatieteam geriatrie?

Oudere patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen kunnen kwetsbaar zijn voor een aantal complicaties zoals vallen, verwardheid (delier), gewichtsverlies en functieverlies. De medisch specialist die de patiënt opneemt kan het consultatieteam geriatrie om advies vragen om deze complicaties te voorkomen. Het consultatieteam geriatrie gaat dan langs bij deze patiënt en geeft een aantal adviezen om deze complicaties te voorkomen of te behandelen. Deze adviezen worden zowel aan de behandelend arts, de vepleegkundige maar ook aan de patiënt en zijn familie gegeven.

Wat kunt u verwachten?

De geriater en of de verpleegkundig specialist (io) van het consultatieteam geriatrie komen bij u aan het bed langs. Zij zullen u een aantal vragen stellen over hoe dat het met u gaat. Ook kan het zijn dat zij (met uw toestemming) contact op nemen met uw familie. Het kan zijn dat er medicatie wordt voorgeschreven.
Soms geeft het consultatieteam specifieke informatie over de geriatrische problemen aan de patiënt of aan de familie. De hoofdbehandelaar (de specialist waarvoor u opgenomen bent) blijft echter verantwoordelijk om alle belangrijke informatie met u te bespreken.

Contact

Indien u vragen het met betrekking tot het consultatieteam geriatrie kan u het beste contact opnemen met de afdeling waar u, of uw familielid, opgenomen is. Zij kunnen u zo nodig in contact brengen met het consultatieteam.