KnierevalidatieWat is knierevalidatie?

Na een nieuwe knie operatie (total knee) of een halve nieuwe knie operatie (oxford knee) is het noodzakelijk om na de operatie te revalideren. De ziekenhuisopname is kort, soms maar drie dagen, maar de revalidatie duurt daarentegen vaak vier tot vijf maanden.  Er moet voldoende mobiliteit, spierkracht, stabiliteit en coördinatie worden ontwikkeld voordat er weer een optimaal looppatroon terugkomt en de activiteiten van het dagelijks leven weer zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Fysiotherapie is daarbij onmisbaar. De eerste weken moet u nog met een rollator of met krukken lopen. Daarna duurt het nog even voordat u weer goed kunt lopen zonder hulpmiddel. Daarbij is de nieuwe knie toch een prothese die niet in dezelfde mate belastbaar is als een gezonde, normale knie. Uw behandeldoel(en) zult u daar op een realistisch wijze moeten bepalen. Samen met de fysiotherapeut kunt u bespreken wat daarin haalbaar is voor u. Wij adviseren u om zo snel mogelijk na de operatie een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. Dat kan in de eerste lijn dicht bij u thuis, maar ook in ons ziekenhuis.

Wat kunt u verwachten?

Het Sport Medisch Centrum  biedt een toegespitste behandeling aan in groepsverband.  Daarbij kunt u na de operatie instromen en meedoen. U revalideert samen met andere mensen die dezelfde operatie hebben ondergaan en u ziet en merkt welke zaken bij hen spelen. Dit levert vaak bruikbare tips op door ervaringsdeskundigenvoor de zaken waar je in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen. Bijvoorbeeld over slapen, wandelen en hoe je weer kunt fietsen. De fysiotherapeut begeleidt u middels oefentherapie om in uw eigen tempo uw behandeldoelen te halen. De begeleiding is erop gericht u zelf de verantwoordelijkheid voor het oefenen en belasten van uw nieuwe knie te laten nemen. Er is in de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan in het op deze manier nabehandelen bij patiënten die een nieuwe knie hebben gekregen. Behalve de groepsaanpak zijn de korte lijnen naar de specialisten een ander voordeel van de behandeling zodat er bij problemen snel kan worden overlegd.
Een nadeel is wellicht dat de behandeling op een vast tijdstip plaatsvindt. U kunt niet voor een keer u afspraak verzetten.Wanneer u na de knieoperatie bij ons wilt worden nabehandeld kunt u dat aangeven aan de fysiotherapeut die tijdens de ziekenhuisopname bij u komt, of u kunt contact opnemen met het secretariaat van de afdeling revalidatie. De nabehandeling vindt plaats bij het Sport Medisch Centrum.