KinderergotherapieWat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven: op school en thuis. Het gaat om handelingen die de kinderen zelf willen (aan)leren of die ouders belangrijk vinden. Het betreft spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden.

Wat kunt u verwachten?

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor  problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen in het dagelijks leven door een lichamelijke beperking, gedrags- of contactstoornis. De ergotherapeut bekijkt waarom het kind vastloopt. Door middel van behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen worden de problemen opgelost of verminderd.