Chirurgische kaakcorrectieWat is een chirurgische kaakcorretie?

Chirurgische kaakcorrectie is de methode om een afwijkende stand van de kaken operatief te corrigeren. Bij de behandeling wordt de stand van de kaken zodanig veranderd, dat de tanden en kiezen goed op elkaar komen, waardoor het kauwstelsel goed kan functioneren. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een optimaal esthetisch resultaat. In samenwerking met regionale orthodontisten kunnen we de grootte of vorm van de kaken chirurgisch aanpassen. De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De kaakchirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie. Uitgebreide informatie over dit aandachtsgebied van onze kliniek kunt u vinden op de website Orthodontie-Kaakchirurgie. Dit is het samenwerkingsverband tussen de kaakchirurgen van het Elkerliek ziekenhuis en de regionale orthodontisten.

De behandeling

De behandeling wordt in teamverband uitgevoerd. Om te zorgen dat boven- en ondertandboog na de operatie op elkaar passen, is vrijwel altijd orthodontische behandeling nodig; meestal met een vaste (“plaatjes”) beugel. Samen met de orthodontist wordt besproken welk resultaat wordt nagestreefd. Er wordt bepaald of een operatie van bovenkaak, onderkaak of van beide kaken nodig is. Mogelijk worden er met u afspraken gemaakt voor verwijdering van verstandskiezen of andere gebitselementen. U krijgt verder te maken met uw tandarts en de mondhygienist. Beiden zullen er voor zorgen dat uw gebit in optimale conditie is voordat de beugel door de orthodontist wordt geplaatst. Het is van groot belang dat alle gegevens omtrent uw algemene gezondheid bekend zijn voordat aan de behandeling wordt begonnen. Voor het welslagen van de behandeling is informatie over eventuele behandeling door huisarts, specialist of fysiotherapeut noodzakelijk. Gegevens over onderzoek of behandeling door psychiater of psycholoog zijn noodzakelijk.

De operatiemethoden

Afhankelijk van de afwijking wordt besloten tot operatie van de bovenkaak, de onderkaak of van beide kaken.

  • Operatie van de bovenkaak
  • Operatie van de onderkaak

Voeding speelt een belangrijke rol in de nazorg van een kaakoperatie. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder 'Voeding na een kaakoperatie'.