Chirurgische ingrepen in de mondWat is een chirurgische ingreep in de mond?

Het verwijderen van een tand of (verstands)kies en een wortelpuntbehandeling zijn voorbeelden van een chirurgische ingreep in de mond. Voor deze behandelingen is vaak een plaatselijke verdoving nodig.

De behandelingen

De kaakchirurgen in het Elkerliek ziekenhuis voeren onder anderen de volgende behandelingen uit:

  • Hoektand vrijleggen (vrijleggen geretineerde elementen)
  • Operatieve verwijdering van tand of kies (extracties)
  • Operatieve verwijdering van een verstandskies
  • Verplaatsen van een tand of kies (autotransplantatie)
  • Wortelpuntbehandeling (apexresectie)

Hieronder vindt u informatie die van toepassing is ná een chirurgische ingreep bij de kaakchirurg: