Ergotherapie bij COPDAls er bij u COPD is vastgesteld kan dit veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Eenvoudige dagelijkse activiteiten kosten moeite en energie, of zijn zelfs niet meer mogelijk. Ergotherapie is al vroeg in het ziekteproces zinvol. Juist in de vroege fase kan de ergotherapeut met gerichte voorlichting en adviezen voorkomen dat u betekenisvolle activiteiten onnodig of te vroeg afstoot.
Een ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om de dagelijkse activiteiten, die voor u van belang zijn, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wat kunt u verwachten?

Het doel van ergotherapie bij COPD is het behouden of makkelijker maken van uw dagelijkse handelingen. Tijdens de ergotherapeutische behandeling bij COPD kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Het leren toepassen van leefstijladviezen gericht op dagelijkse activiteiten.
  • Het leren uitvoeren van ademhalingstechnieken bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten.
  • Het zoeken naar de balans tussen activiteiten en rust (bewustwording van de relatie tussen inspanning en toename van dyspneu).
  • Het verstandig leren plannen van week/dagactiviteiten.
  • Het leren omgaan en voorkomen van exacerbaties( longaanvallen).
  • Het adviseren en leren omgaan met hulpmiddelen die de zelfstandigheid vergroten of de kwaliteit van leven vergroten.