DiabetesdienstWat doen we?

De Diabetesdienst verzorgt de oproepen voor periodieke controles voor de diagnoses Diabetes Mellitus, gestoord nuchter glucose of zwangerschapsdiabetes. Patiënten kunnen hiervoor worden aangemeld door de huisarts of de specialisten van het Elkerliek Ziekenhuis

Huisartsen

De Diabetesdienst werkt in opdracht van onder andere de zorggroepen PoZoB en Elan. Het dienstenpakket is afhankelijk van de modules die de betreffende zorggroep inkoopt.

Dit dienstenpakket kan bestaan uit:

  • laboratorium bepalingen
  • fundusonderzoek via funduscamera of via een afspraak bij de oogarts voor oogspiegelen
  • voetscreening uitgevoerd door de Dienst Ondersteuning Ketenzorg.

Voor huisartsen die niet bij een zorggroep zijn aangesloten biedt de Diabetesdienst ondersteuning volgens de NHG-Standaard.

Internisten

Voor de internisten verzorgen we de oproepen van:

  • fundusonderzoek via funduscamera of via een afspraak bij de oogarts voor oogspiegelen

Kinderartsen

Voor de kinderartsen verzorgen we de oproepen van:

  • Laboratorium bepalingen
  • Fundusonderzoek via funduscamera of via een afspraak bij de oogarts voor oogspiegelen.
  • Polikliniek consulten voor kinderarts, diëtist, diabetesverpleegkundige en psycholoog.

Aanmelden

Voor het aanmelden van patiënten kunt u gebruik maken van ZorgDomein via het menu Welzijnsdiensten en cursussen > Diabetes mellitus via het formulier voor resp. de diagnoses diabetes, gelucose nuchter of zwangerschapsdiabetes.

  • Is uw praktijk aangesloten bij PoZoB, dan meldt u uw patiënten met de diagnose Diabetes Mellitus aan via het programma LabOnline.

Mutaties kunnen op het formulier via ZorgDomein doorgegeven worden.

Internist/kinderarts

Het aanmelden van patiënten met diabetes mellitus door de kinderarts of internist verloopt intern binnen het Elkerliek ziekenhuis.

Uitslagen

De uitslagen van de onderzoeken worden rechtstreeks aan de praktijk of aan de polikliniek gerapporteerd.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen. Ons telefonnummer is 0492-595164, ons e-mailadres is dienstondersteuningketenzorg@elkerliek.nl.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag 08:30 – 17:00 uur en vrijdag 08:30 – 12:30 uur.