Elkerliek doet mee aan regionale samenwerking voor betere patiëntenzorg

U bevindt zich hier: Home | Actueel | 2012 | Juni | Elkerliek doet mee aan regionale samenwerking voor betere patiëntenzorg

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Elkerliek doet mee aan regionale samenwerking voor betere patiëntenzorg

Vier ziekenhuizen in de regio waaronder het Elkerliek ziekenhuis, zeshonderd specialisten, tachtig apotheken, vierhonderd huisartsen, twee huisartsenposten, GGzE, GGD en diverse laboratoria en diagnostische centra hebben de handen ineen geslagen en gaan samenwerken op het gebied van het uitwisselen van zorginformatie. Het Regionaal Zorgcommunicatie Centrum (RZCC), waarin deze zorgorganisaties zich hebben verenigd, richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de informatie‐uitwisseling tussen zorgverleners onderling. Uiteraard altijd na toestemming van de patiënt.

Het doel van het RZCC is het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg door betere informatie‐uitwisseling tussen zorgverleners onderling én tussen zorgverleners en de patiënt. Door op dit gebied beter samen te werken vermindert het aantal fouten. De kwaliteit van zorg wordt door deze samenwerking dus verhoogd.

Het RZCC gaat zich richten op het goed ontsluiten van alle medicatiegegevens van patiënten. Alle zorgverleners in de regio kunnen opvragen welke medicijnen iemand allemaal gebruikt, uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Of u nu medicijnen van uw huisarts, specialist of spoedpost krijgt, de informatie kan straks op een plek worden opgevraagd door een arts of apotheker. Hierdoor wordt voorkomen dat verkeerde medicijnen met elkaar gecombineerd worden en er gezondheidsrisico’s ontstaan. Ook de overdracht van zorginformatie richting verzorgings‐ en verpleegtehuizen bij ontslag uit het ziekenhuis is een onderwerp dat door het RZCC wordt opgepakt.

RZCC

Het RZCC is hét aanspreekpunt voor uitwisseling van zorgcommunicatie voor alle zorginstellingen in de regio Zuidoost Brabant is gevestigd op Landgoed De Grote Beek aan de Boschdijk 769 in Eindhoven.

Het RZCC is ontstaan uit de samenwerking tussen zorgverleners in de regio Zuidoost Brabant en komt voort uit de stichting RHECO (Regio Helmond‐ Eindhoven Communicatie Ondersteuning) en de stichting Zorgverwijzing. De verwachting is dat in de nabije toekomst ook organisaties als verpleeg‐ en verzorgingsinstellingen zich bij RZCC aan gaan sluiten.