ActueelElkerliek installeert Verpleegkundig Stafbestuur (VSB)

17 mei 2016

Verpleegkundig stafbestuur

Op 12 mei heeft het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) ingesteld. Dit VSB komt in de plaats van de Verpleegkundige Adviesraad. Het instellen van een VSB is een volgende stap naar de ontwikkeling van de verpleegkundige professie in het ziekenhuis. Doel van het VSB is om een vanzelfsprekende partner te zijn bij beleid dat de verpleegkundige professie raakt.

Het VSB wil werken volgens shared governance zodat verpleegkundigen, managers en anderen vanuit het eigen verantwoordelijkheidsgebied bijdragen aan een effectieve organisatie. Dit vraagt om verpleegkundig leiderschap waarbij de verpleegkundige eigenaar is van de verpleegkundige beroepsuitoefening, hier zeggenschap over heeft, verantwoordelijkheid voor neemt en aflegt. Verpleegkundig leiderschap is gericht op het continue verbeteren van de zorg.

Meer nieuws