ActueelElkerliek heeft alle punten hartrevalidatieprogramma op orde

7 november 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is bezig met onderzoek naar de leefstijlbegeleiding binnen hartrevalidatieprogramma’s. Met dit onderzoek wil de inspectie zorgen voor een goede naleving van de richtlijn op het gebied van structurele begeleiding naar een gezonde leefstijl in hartrevalidatie-programma’s, zodat uiteindelijk de leefstijl van hartpatiënten verbetert.

Alle 19 punten voldoende

In 2011 liet de Inspectie het Elkerliek ziekenhuis weten dat we op 13 van de 19 onderzochte onderdelen een voldoende scoorden. Inmiddels zijn alle verbeterpunten aangepakt en is de inspectie verheugd te zien dat het Elkerliek ziekenhuis alle punten van het hartrevalidatieprogramma op orde heeft. Het ziekenhuis scoort nu op alle 19 punten voldoende. Een prima uitkomst!

Meer nieuws