Ga naar boven

Spoedeisende Hulp

De spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24/7 medische hulp aan patiënten met acute, spoedeisende aandoeningen. In de avond, nacht en weekenduren werkt de SEH samen met de Centrale Huisartsen Post, zij vormen samen de Spoedpost.

Heeft u dringende medische hulp nodig?

  • U neemt overdag altijd eerst contact op met uw eigen huisarts. Na 17.00 uur en in het weekend belt u de Centrale Huisartsenpost 0900-8861 (€ 0,10 p.m.) 
  • Bent u onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis en heeft u hierover een dringende medische hulpvraag, neem dan contact op met de polikliniek. Na 17.00 uur en in het weekend kan u voor dringende medische vragen contact opnemen met de SEH van het Elkerliek ziekenhuis 0492-595555.

Kijk ook op https://sehzorg.nl voor vragen na uw SEH bezoek, of download de app ‘SEH Zorg’.

Geen video beschikbaar

 Folders


 Wie is wie