Activiteiten

U bevindt zich hier: Home | Professionals | Servicecentrum Huisartsen | Activiteiten

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Activiteiten

Het Servicecentrum Huisartsen richt zich vooral activiteiten en projecten die betrekking hebben op netwerkzorg, scholingen en het ondersteunen van de communicatie tussen het Elkerliek en de verwijzers, zoals ondersteuning bij de implementatie van nieuwe vormen van (preventieve) zorg en netwerkzorg.

Enkele van onze activiteiten:

  • Ondersteunen van het RHV bestuur
  • Het opzetten en uitvoeren van huisartstevredenheidsonderzoeken
  • Het verzorgen van Attentie, de digitale nieuwsbrief voor de huisartsen (5-6 x per jaar)
  • Het actualiseren van de bereikbaarheidsgegevens van de zorgverleners in de regio, vermeld in het Vademecum
  • Verzorgen / ondersteunen bij scholingen voor huisartsen en specialisten in de regio zoals de klinische conférences en de jaarlijkse Grande Conférence.

Bureau Elan

De medewerkers van het Servicecentrum ondersteunen, als gedetacheerde medewerkers, de bestuurders van Elan om de laagcomplexe chronische zorg in de regio ten uitvoer te kunnen brengen.